Editor de Bunuri

Tarife reglementate - Pentru serviciile de transport si de sistem

Tariful mediu  pentru serviciul de transport si tariful pentru serviciul de sistem - valabile incepand cu data de 01.07.2016 , aprobate prin Ordinul ANRE nr.27/2016
 

Agentul economic Activitatea Tarif (lei/ MWh)
CN TRANSELECTRICA SA -Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice 18,70

-Serviciul de sistem, din care:

  •  serviciul de sistem functional

12,88

1,30


NOTA: Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata (TVA).