Editor de Bunuri

Piata centralizata pentru alocarea ATC

No Piata Tip Procedura Continut procedura Fisier
1 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni * Revizia nr. 6 a PO TEL 01.06 - Alocarea capacitatii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine - in vigoare.
2 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni * User Guide-Internal Scheduling for Market Participants
3 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni * User Guide for Balancing Market Participants
4 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni * User Guide for Cross Border Scheduling
5 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni Proceduri care necesita avizul ANRE.Avizat Metodologie pentru determinarea si armonizarea capacitatilor nete de interconexiune(NTC). Avizul ANRE se poate vizualiza la Capitolul Management Calcul Capacitati de Transport punctul 1
6 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni Proceduri care necesita avizul ANRE.Avizat Definirea situatiilor de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor si modificarea operativa a graficelor de schimb
7 Piata de Alocare a Capacitatilor pe Liniile de Interconexiuni Proceduri care necesita avizul ANRE.Avizat Aviz ANRE nr.7 din 09 Februarie 2012 referitor la Procedura Operationala: Definirea situatiilor de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor si modificarea operativa a graficelor de schimb

 

* Documente implementate in aplicarea prevederilor din Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei ca urmare a actiunii de punere in intarziere de catre Comisia Europeana transmis prin avizul motivat adresat României în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la implementarea incorecta și incompleta a CM și a Directivei 2003/54/CE privind normele comune pentru piața interna de energie electrica și de abrogare a Directivei 96/92/CE și a anexei A la aceasta. 

CM = Reglementarea 1228/2003 a Parlamentului şi Consiliului Europei privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, actualizata cu prevederile Deciziei Comisiei Uniunii Europene nr. 770/09.11.2006;