Editor de Bunuri

Date cheie


 

Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021

Denumire indicator

2021

2020

Venituri

3.755.539.797

2.367.395.462

Cheltuieli*

4.019.443.045

2.455.513.059

Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA)

(263.903.248)

(88.117.597)

Cheltuiala cu amortizarea

(274.471.326)

(267.864.639)

Profit operațional după amortizare (EBIT)

10.568.078

179.747.042

 

 

 

Rezultat financiar net

(8.690.189)

(5.014.822)

 

 

 

Profit brut

1.877.889

174.732.220

 

 

 

Impozit pe profit

1.427.998

(29.775.400)

 

 

 

Profit net

449.891

144.956.820

*exclusiv amortizare

 

Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2021

 

2021

2020

     

Total Active

7.242.328.055

5.128.943.071

Active imobilizate

3.933.367.624

3.687.353.752

Active circulante

3.308.960.431

1.441.589.319

     

Capitaluri proprii

3.355.101.973

3.395.499.697

Datorii pe termen lung (> 1 an)

722.944.771

675.910.688

Datorii pe termen scurt (< 1 an)

3.164.281.311

1.057.532.686

 

Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei

          2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.