Editor de Bunuri

Date cheie


 

Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019

Denumire indicator

2019

2018

Venituri

2.397.710.509

2.721.695.782

Cheltuieli*

2.561.924.374

2.918.675.844

Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA)

(164.213.865)

(196.980.062)

Cheltuiala cu amortizarea

(280.042.435)

(298.297.896)

Profit operațional după amortizare (EBIT)

115.828.570

101.317.834

 

 

 

Rezultat financiar net

(8.748.110)

(8.253.505)

 

 

 

Profit brut

107.080.460

93.064.329

 

 

 

Impozit pe profit

(11.049.503)

(11.760.956)

 

 

 

Profit net

96.030.957

81.303.373

*exclusiv amortizare

 

Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2019

 

2019

2018

     

Total Active

4.700.483.389

4.671.823.318

Active imobilizate

3.550.844.763

3.091.301.936

Active circulante

1.149.638.626

1.580.521.382

     

Capitaluri proprii

3.284.128.337

2.809.005.489

Datorii pe termen lung (> 1 an)

684.041.975

663.532.719

Datorii pe termen scurt (< 1 an)

732.313.077

1.199.285.110

 

Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei

          2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.