Editor de Bunuri

Descriere

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta

In conformitate cu prevederile HG nr. 1215 din 07.10.2009 (cu modificarile legislative ulterioare in vigoare), privind stabilirea cadrului legal necesar implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, instituita prin art. 9 alin.(2) din HG nr. 219/2007, CNTEE Transelectrica SA a primit responsabilitatea administrarii schemei de sprijin.
Scopul principal al acestei scheme este acela de a promova sistemele de cogenerare de inalta eficienta a energiei termice si a energiei electrice(CHP) pentru ecologizarea productiei de energie electrica. Aceasta urmareste asigurarea accesului pe piata energiei a energiei electrice produse in centrale de cogenerare de inalta eficienta . Ajutorul vizeaza producatorii de energie electrica si termica, proprietari de unitati CHP de inalta eficienta sau care le exploateaza, pentru a incuraja noi investitii in tehnologia de cogenerare precum si in inlocuirea sau retehnologizarea instalatiilor existente.
Aceasta schema de sprijin de tip bonus imbraca forma unui ajutor de stat, aprobat de Comisia Europeana in 2009.  In baza ei se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare de inalta eficienta in vederea integrarii in piata concurentiala de energie electrica si termica, tinand cont de faptul ca, pe de o parte, aceste centrale indeplinesc cerintele de inalta eficienta si realizeaza economii de combustibil si de emisii semnificative, dar pe de alta parte inregistreaza costuri de productie mai mari decat cele ce pot fi acoperite prin pretul pietei.
Punerea in aplicare a schemei in Romania a avut loc la 1 aprilie 2011, dupa adoptarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei(ANRE) a cadrului de reglementare necesar implementarii acestei scheme.
Schema se aplica in perioada 2011-2023, producatorii putand beneficia de aceasta pe o perioada de maximum 11 ani consecutivi, in limitele duratei generale de 13 ani.
Ordinul ANRE nr. 9/25.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, stabileste actiunile necesare in vederea implementarii schemei de sprijin pentru cogenerare:

  • colectarea lunara de catre Administratorul schemei de sprijin a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta;
  • plata lunara a bonusurilor catre producatorii ce beneficiaza de schema de sprijin;
  • plata/incasarea catre/de la producatorii ce beneficiaza de schema de sprijin a bonusului neacordat/necuvenit rezultat din regularizarea anuala a cantitatii de energie electrica de inalta eficienta;
  • incasarea de la producatorii ce beneficiaza de schema de sprijin a sumelor corespunzatoare supracompensarii activitatii;
  • returnarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta furnizorilor care introduc in Romania energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta in alte state membre ale Uniunii Europene, certificata prin garantii de origine si destinata consumatorilor de energie electrica din Romania;
  • monitorizarea si raportarea modului de administrare a schemei de sprijin.