Editor de Bunuri

Înregistrarea la licitațiile pentru alocarea capacității de interconexiune

 

 

 

     Adresa de contact a biroului de alocare:

          [email protected]  

       0040 (0) 21 303 5963

       0040 (0) 21 303 5807

 

 

Înregistrarea participanților

Procedura de înregistrare și toate documentele necesare pentru participarea la licitațiile pentru alocarea capacității de interconexiune organizate de OTS vecini sunt publicate pe website-urile acestora. Pentru a participa la licitațiile de alocare a capacității de interconexiune organizate de TRANSELECTRICA, solicitanții trebuie să se înregistreze ca Participanți și să încheie un Contract de alocare a capacității de interconexiune cu TRANSELECTRICA, conform Regulilor de alocare sau a Procedurii.

Contractul de alocare a capacității de interconexiune va permite participantului înregistrat să participe la toate licitațiile pentru alocarea capacității organizate de TRANSELECTRICA pentru o perioadă nelimitată de timp, dupa semnarea lui de către ambele părți.

 

Documentele necesare pentru încheierea unui contract de alocare a capacității de interconexiune

  1. Adresă oficială prin care se solicită participarea la licitațiile de alocare a capacității de interconexiune, adresată Domnului Gheorghe Vișan - Director Piețe de Energie
  2. Formularul de înregistrare - Anexă la Regulile de alocare
  3. Copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului
  4. Copie a certificatului fiscal al companiei
  5. Referințe bancare - Contul bancar și numele băncii
  6. Codul EIC.

Solicitanții nerezidenți în România trebuie să transmita la TRANSELECTRICA o traducere legalizată, în limba engleză, a documentelor menționate anterior.

Documentele scanate pot fi transmise prin e-mail la Biroul de alocare, pentru o verificare preliminară.

Prin transmiterea formularului de înregistrare, solicitantul declară ferm și irevocabil că:

- Este o companie care funcționează, este înregistrată  în mod legal și nu este în stare de faliment sau lichidare judiciară;

- Cunoaște și respectă integral și fără rezerve Regulile de alocare în vigoare, publicate pe website-ul TRANSELECTRICA și pe website-urile OTS vecini;

- Nu sunt deschise împotriva sa proceduri legale, care ar putea afecata îndeplinirea condițiilor din Regulile de alocare;

- Reprezentantul/reprezentanții care semnează formularul de înregistrare au toate împuternicirile legale sau din partea altor organizații, în baza cărora își pot asuma obligațiile ce vor apărea după participare;

- Nu are datorii față de TRANSELECTRICA sau față de OTS vecini.

După primirea tuturor documentelor valabile, TRANSELECTRICA inițiază contractul de alocare a capacității de interconexiune, îl semnează și îl transmite solicitantului pentru semnare.

După restituirea contractului semnat, solicitantul devine participant înregistrat și este adăugat în Registrul participanților, cu dreptul de a participa la toate licitațiile pentru alocare a capacității de interconexiune organizate de TRANSELECTRICA.

După înregistrare, participantul ia legătura cu Dispecerul National ([email protected] / 004021 303 5856), pentru a primi acces la platforma de licitație DAMAS.

Pentru granița Ucraina – Romania se aplică prevederile Procedurii Operaționale TEL 01.06 și ale contractului pentru alocarea capacității de interconexiune. Procedura de înregistrare este aceeași cu cea descrisă mai sus.

 

 

Contractul pentru alocarea capacității de interconexiune – descărcați