Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Ordin ANRE nr. 128 din 08.12.2021 de aprobare a regulilor de suspendare și restabilire a activităților de piață și a regulilor de decontare aplicabile

 

 

 

Decizia ANRE nr. 595 din 31.03.2021 pentru aprobarea documentelor Lista utilizatorilor de rețea semnificativi (URS) și a măsurilor în conformitate cu art.4 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/2196 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic și Lista utilizatorilor de rețea semnificativi cu prioritate ridicată (URSP) și termenii și condițiile pentru deconectarea și repunerea sub tensiune a acestora în conformitate cu art. 4 alin. (2), lit. d) din Regulamentul (UE) 2017/2196 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic

 

 

 

Propunerea de Reguli privind suspendarea și restabilirea activităților de piață în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și Reguli privind decontarea dezechilibrelor, capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România, în cazul de suspendare a activităților de piață în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisiei de 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic

Documentul este supus consultării publice până în data de 19 decembrie 2018.

 

 

În conformitare cu prevederile secțiunii Consultare Publică, art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2196, CNTEE Transelectrica SA a început consultarea cu părțile implicate privind Planul de teste pentru echipamente și capacități relevante pentru Planul de apărare și Planul de restaurare, realizat conform cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. g) din Regulamentul (UE) 2017/2196.
Consultarea se realizează până în perioada 11.11.2022 - 11.12.2022.