Editor de Bunuri

Reglementări

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul ANRE 33/2022 (pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.)

Ordinul ANRE 124/2021 (privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A)

Ordinul ANRE nr.214/2020 (abroga Ordinul ANRE nr. 218/2019) privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă

Ordinul ANRE nr.108/2018 (pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului pentru energia electrică reactivă)

Ordinul ANRE nr.81/2019 (privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului pentru energia electrică reactivă)

ORDIN nr 122 / 2017 - Publicat în MO nr. 1011/20.12.2017 si rectificat in Monitorul Oficial nr. 1023/22.12.2017 (privind modificarea Ordinului ANRE nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

ORDIN nr. 48/2017 - publicat in MO nr. 489/28.06.2017

Titlu: Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) side extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru sistemul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA

ORDIN nr.  27/2016 - publicat in MO nr. 477/27.06.2016

Titlu: Ord. ANRE nr. 27/2016, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energieie Electrice "Transelectrica"SA..

ORDIN nr. 93/2015 - publicat in MO nr. 468/29.06.2015

Titlu: Ord. ANRE nr.93/2015, intrat in vigoare de la 1 iulie 2015, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrica din retea si pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de CNTEE Transelectrica - S.A. 

ORDIN nr. 89/2015 - publicat in MO nr.89/18.06.2015

Titlu: Ord. ANRE nr. 89/2015, privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea (TG) si tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energie electrice.

 
Titlu: Ord. ANRE nr.83/2015 , privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit ale energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin sistemul electroenergetic national.
 

ORDIN nr.51/2014 - publicat in MO nr.474/27.06.2014

Titlu : Ordin nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de CNTEE Transelectrica - S.A. si de abrogare a anexei nr.1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energie nr.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

ORDIN nr.96/18.12.2013 - publicat in MO nr.824/23.12.2013

Titlu: Ordin nr.96/18.12.2013 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energie electrica reactiva, practicata de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

PO TEL-07.V.OS-DN2 " Stabilirea regimurilor caracteristice de functionare a SEN pentru determinarea tarifelor zonale"

Aviz ANRE nr.49/06.11.2013

Ordinul 52/19.12.2012 -ANRE - publicat in MO nr. 889/27.12.2012
Titlul: Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

Ordinul 15/03.05.2012 – ANRE - publicat in MO nr.300/07.05.2012
Titlul: Aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care incheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul Electroenergetic National

Ordinul 19/25.03.2011 – ANRE - publicat in MO nr.219/30.03.2011
Titlul: ORDIN pentru modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 45 / 23.12.2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

Ordinul 45/23.12.2010 -ANRE - publicat in MO nr. 889/30.12.2010
Titlul: Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice


Ordinul 7/2010 - ANRE

Titlul: Ordin privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care incheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin SEN.


Ordinul 94/03.12.2009 - ANRE

Titlul: Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.


Ordinul 101/29.12.2009 - ANRE - publicat in MO nr.920/29.12.2009

Titlul: Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

Ordinul 79/15.09.2009 - ANRE - publicat in MO nr.644/30.09.2009

Titlul: Ordin de modificare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 132/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

ORDIN nr. 132/22.12.2008

pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 63/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

ORDIN nr. 63/25.06.2008

pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 64/2007 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

ORDIN nr. 36/27.02.2008

privind tariful modificat reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care incheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin SEN.

 

ORDIN nr. 35/14.02.2008

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

ORDIN nr. 64/20.12.2007

pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

 

ORDIN nr. 43/16.10.2007

privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care incheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul Electroenergetic National.

 

ORDIN nr. 44 din 20.12.2006

pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica, intre C.N. Transelectrica S.A. si [Client]

In temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), f) si i) al art. 53, al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 cu modificarile ulterioare, având in vedere Referatul de aprobare redactat de Departamentul Preturi si Tarife si in conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 20 decembrie 2006, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, emite urmatorul:


ORDIN

Art. 1. Se aproba Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica, intre C.N. Transelectrica S.A. si [Client], prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. C.N. de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. in calitate de prestator de servicii, va incheia contracte pe baza contractului-cadru mentionat la art.1 cu urmatorii clienti:

  1. producatori, pentru energia electrica livrata din centralele cu capacitatea instalata mai mare de 10 MW racordate la reteaua de transport si la reteaua de distributie, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice in reteaua de transport;
  2. producatori/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice in reteaua de transport in cazul importului de energie electrica;
  3. furnizori/operatori de distributie, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport, inclusiv in cazul exportului de energie electrica;
  4. producatori/ furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport in cazul exportului de energie electrica;
  5. furnizori/operatori de distributie, pentru serviciile de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica;
  6. producatori/ furnizori, pentru serviciile de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica in cazul exportului de energie electrica;
  7. consumatori eligibili care la data publicarii prezentului Ordin au semnate contracte de transport al energiei electrice – componenta de introducere si/sau de preluare a energiei electrice din reteaua de transport dupa caz, serviciile de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica.

Art. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României Partea I si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui ANRE nr. 40/2004 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrica, intre C.N. Transelectrica S.A. si [Client], publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.

Art. 5. C.N. de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. si participantii la piata de energie electrica aduc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE

Nicolae Opris