Afișare Conținut Web

Regulamentul european

Codul

Documente EU sau ENTSO-E legate de cod

Workshop-uri:

- 20 iulie 2017 - workshop ENTSO-E (link pentru înscriere) privind implementarea codurilor de rețea (Regulamentul EU 631/2016 - RfG, Regulamentul EU 1388/2016-DCC și Regulamentul EU 1447/2016-HVDC).

- 04 octombrie 2017 - Bruxelles - cel de-al treilea workshop privind parametrii de frecvență utilizați pentru codurile de conectare.

Acest workshop este asociat cu implementarea codurilor de conectare (codul de rețea privind cerinţele pentru producători – RfG, codul de rețea privind cerinţele pentru conectarea la reţea – DCC și codul de rețea pentru Liniile de Înaltă Tensiune în Curent Continuu – HVDC) și este al treilea dintr-o serie de workshop-uri pe tema stabilității parametrilor de frecvență. Ultimele două workshop-uri au avut loc pe 9 martie și respectiv 20 iulie 2017 și au adunat feedback relevant ce urmează să fie luat în considerare.

Pe durata workshop-ului din luna iulie, s-a decis organizarea unui alt workshop public pentru a dezbate parametrii rămași – ex. controlul frecvenței de răspuns la cerere a sistemului electroenergetic, gamele de frecvență pentru conectarea automată și creșterea variației puterii active, reconectarea automată în cazul unei deconectări accidentale, nivelul autorizat al reducerii puterii active la frecvențe joase.

ENTSO-E a elaborat în ultima perioadă recomandări privind gamele potrivite de frecvență și valorile pentru cerințele fiecărui cod de conectare referitoare la stabilitatea frecvenței, astfel încât să pună la dispoziție un ghid al implementării la nivel național pentru fiecare stat.

În cadrul acestui eveniment, experții ENTSO-E cu cunoștințe extinse în domeniul planificării și operării, vor prezenta recomandările sus-menționate privind parametri non-exhaustivi și feedback-ul primit de la stakeholderii relevanți, oferind o perspectivă asupra actualizării respectivelor documente de implementare.