Afișare Conținut Web

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA Președinte CS 30-03-2019 29-09-2019
2 Adrian MITROI Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
3 Alin-Sorin MITRICA Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
4 Constantin DUMITRU Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
5 Virginia Mihaela TOADER Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
6 Mihaela CONSTANTINOVICI Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
7 Florin – Radu CIOCĂNELEA Membru CS provizoriu 08-04-2019 29-09-2019