Afișare Conținut Web

Consultari in curs

1.Consultare publică

Vă supunem consultării publice documentul Clauzele și condițiile pentru pentru părţile responsabile cu echilibrarea în conformitate cu prevederile articolului 18 din  Regulamentul 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică. 

Perioada de consultare se va incheia in data de 30 iunie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul link

Vă rugăm să transmiteti comentariile şi observaţiile dvs la următoarea adresă de email:  ope@transelectrica.ro  

2. Consultare publică

Vă supunem consultării publice documentul Clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare elaborat în conformitate cu prevederile articolului 18 din Regulamentul (UE) 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Perioada de consultare se va incheia in data de 30 iunie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul link

Vă rugăm să transmiteţi comentariile şi observaţiile dvs la următoarea adresă de email: ope.transelectrica.ro 

3. Consultare publică

Vă supunem consultării publice documentul .Procedura privind obţinerea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

Perioada de consultare se va incheia in data de 19 iulie iar documentul supus consultarii se regaseste la urmatorul link.

Vă rugăm să transmiteţi comentariile şi observaţiile dvs la următoarea adresă de email: doina.ilisiu@transelectrica.ro

4. Consultare tip workshop

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 specificate în art. 9 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 2047/20.12.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Procedura Operațională: „Procedura de notificare a locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalatiilor de distributie racordate la sistemul de transport și a sistemelor de distributie si a unitatilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil catre operatorii de retea".

Pentru prezenta procedură, în data de 29 iunie 2018 va avea loc un workshop (vezi link)iar eventualele puncte de vedere cu observații și comentarii pe marginea procedurii sunt așteptate după desfășurarea workshop-ului, dar nu mai târziu de 09.07.2018 și pot fi transmise la adresele de e-mail: doina.ilisiu@transelectrica.ro, ionela.serbanescu@transelectrica.ro și cristian.tudor@transelectrica.ro.