Afișare Conținut Web

Consultari in curs

1. Consultare publica 

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1447/2016 vă comunicăm că C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. supune  consultării publice Procedura de notificare a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (MGCCC)".

Astfel,  începând cu data de 15.11.2018 și până în data 06.12.2018, așteptăm puncte de vedere cu observații și comentarii pe marginea documentului mai sus menționat și postat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în secțiunea Coduri paneuropene la rubrica: Regulamentul european de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate la curent continuu - Proceduri ce decurg din implementarea codului (link spre procedura).