Afișare Conținut Web

Consultari in curs

Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice

Prezentare

Consultarea publica se refera la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice in conformitate cu Articolul 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

OTS-urile din regiunea SEE de calcul al capacităților (ADMIE, ESO și TRANSELECTRICA) sunt promotorii consultării on-line, pe website-ul ENTSO-E pentru o perioadă de o lună (13 noiembrie-14 decembrie).

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/see-ccr-tsos-proposal-of-ccm/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

 

Consultare publică - Norma Tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public a consumatorilor"

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 specificate în art. 6 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 2047/20.12.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Norma Tehnică: "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public a consumatorilor" (link normă tehnică).

Consultarea tip workshop pentru prezenta normă tehnică va avea loc în data de 06 septembrie 2017, locatie Hotel Novotel, începând cu ora 10:30. Până la data de 04 septembrie 2017 sunt așteptate observațiile și comentariile dumneavoastră, pe care le puteti transmite la adresele de e-mail: doina.ilisiu@transelectrica.ro, ionela.serbanescu@transelectrica.ro și cristian.tudor@transelectrica.ro.

 

Consultare publică - "Norma Tehnica privind cerintele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru modulele de generare"

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 631/2016 specificate în art. 7 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 1570/05.10.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Norma Tehnică: "Norma Tehnică privind cerintele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru modulele de generare" (link normă tehnică).

Consultarea tip workshop pentru prezenta normă tehnică va avea loc în data de 22 martie 2018, iar până la data de 20 martie 2018 sunt așteptate observații și comentarii care pot fi transmise la adresele de e-mail: doina.ilisiu@transelectrica.ro, ionela.serbanescu@transelectrica.ro și cristian.tudor@transelectrica.ro. Totodată, în cadrul acestei întâlniri se va discuta si upgradarea Normei Tehnice - Condiții tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru generatoarele sincrone (vezi tabel corespondență)