Afișare Conținut Web

Consultari in curs

Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice

Prezentare

Consultarea publica se refera la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacitatilor pentru metodologia de calcul a capacitatilor pentru ziua urmatoare si intrazilnice in conformitate cu Articolul 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

OTS-urile din regiunea SEE de calcul al capacităților (ADMIE, ESO și TRANSELECTRICA) sunt promotorii consultării on-line, pe website-ul ENTSO-E pentru o perioadă de o lună (13 noiembrie-14 decembrie).

Scop

Stakeholderii și participanții la piață sunt invitați să furnizeze comentariile și opiniile lor privind acest subiect important al viitoarei piețe de energie electrică europene, la urmatoarea adresa https://consultations.entsoe.eu/markets/see-ccr-tsos-proposal-of-ccm/

Pe această pagină veți găsi documentele supuse consultării.

Propunerea face obiectul consultării conform art.12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

 

Consultare publică - Norma Tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public a consumatorilor"

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 specificate în art. 6 și a calendarului de implementare a regulamentului curent aprobat prin decizia ANRE nr. 2047/20.12.2016, vă comunicăm că am publicat pe website-ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Norma Tehnică: "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public a consumatorilor" (link normă tehnică).

Consultarea tip workshop pentru prezenta normă tehnică va avea loc în data de 06 septembrie 2017, locatie Hotel Novotel, începând cu ora 10:30. Până la data de 04 septembrie 2017 sunt așteptate observațiile și comentariile dumneavoastră, pe care le puteti transmite la adresele de e-mail: doina.ilisiu@transelectrica.ro, ionela.serbanescu@transelectrica.ro și cristian.tudor@transelectrica.ro.