Editor de Bunuri

Structura actionariat

Structura actionariatului Companiei la data de 30-09-2019 este:

Actionar Actiuni Pondere (%)
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A. 4.007.688 5,467
DEDEMAN SRL 4.503.567 6,143
STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei 43.020.309 58,688
Alti actionari persoane fizice 5.369.301 7,324
Alti actionari persoane juridice 16.402.277 22,375
Total 73.303.142 100

Registrul actionarilor si istoricul detinerilor se gasesc la Depozitarul Central SA

Incepand cu 27.10.2010 Depozitarul Central, in calitate de Societate de Registru pentru Transelectrica, ofera actionarilor persoane fizice posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale de identificare si prin intermediul celor peste 3000 de puncte de lucru cu publicul ale Companiei Nationale Posta Romana.