Editor de Bunuri

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Adrian GOICEA Președinte CS 30-11-2019 29-09-2020
2 Luiza POPESCU Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-09-2020
3 Jean - Valentin COMĂNESCU Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-09-2020
4 Oleg BURLACU Membru CS provizoriu 30-11-2019 29-09-2020
5 Mircea Cristian STAICU Membru CS provizoriu 13-02-2020 29-09-2020
6 Ciprian Constantin DUMITRU Membru CS provizoriu 07-01-2020 29-09-2020
7 Mihaela POPESCU Membru CS provizoriu 07-02-2020 29-09-2020

Afișare Conținut Web

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, trebuie sa declare în mod formal, daca este independent, precum și ori de câte ori intervine o schimbare în statutul său, arătând motivele pentru care se consideră independent.

 

Editor de Bunuri

Comitetul de nominalizare si remunerare

 

Luiza POPESCU - președinte

Adrian GOICEA - membru

Jean - Valentin COMĂNESCU - membru

Oleg BURLACU - membru

Ciprian Constantin DUMITRU - membru

Mircea Cristian STAICU – membru

Mihaela POPESCU– membru

 

 


Editor de Bunuri

Comitetul de audit

Jean - Valentin COMĂNESCU – președinte

Adrian GOICEA - membru

Luiza POPESCU - membru

Ciprian Constantin DUMITRU - membru

Mihaela POPESCU– membru

 


Editor de Bunuri

Comitetul de securitate energetica

Oleg BURLACU – președinte

Ciprian Constantin DUMITRU - membru

Adrian GOICEA – membru

Luiza POPESCU - membru

Jean - Valentin COMĂNESCU - membru

Mircea Cristian STAICU – membru

Mihaela POPESCU– membru