Editor de Bunuri

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Catalin-Andrei DASCĂL Președinte CS 22-10-2023 21-03-2024
2 Teodor ATANASIU Membru CS provizoriu 22-10-2023 21-03-2024
3 Costin-Mihai PĂUN Membru CS provizoriu 22-10-2023 21-03-2024
4 Alexandru-Cristian VASILESCU Membru CS provizoriu 22-10-2023 21-03-2024
5 Anca MITU Membru CS provizoriu 22-10-2023 21-03-2024
6 Luminiţa ZEZEANU Membru CS provizoriu 22-10-2023 21-03-2024
7 Simona-Geanina PISTRU-POPA Membru CS provizoriu 30-10-2023 21-03-2024

Afișare Conținut Web

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, trebuie sa declare în mod formal, daca este independent, precum și ori de câte ori intervine o schimbare în statutul său, arătând motivele pentru care se consideră independent.

Contract de Mandat

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Editor de Bunuri

Comitetul de nominalizare si remunerare

 •  VASILESCU Alexandru-Cristian – președinte
 •  PĂUN Costin-Mihai
 •  DASCĂL Cătălin-Andrei
 •  MITU Anca
 •  PISTRU-POPA Simona-Geanina

Editor de Bunuri

Comitetul de audit

 •  ZEZEANU Luminița– președinte
 •  ATANASIU Teodor
 •  DASCĂL Cătălin-Andrei
 •  PĂUN Costin-Mihai
 •  MITU Anca

Editor de Bunuri

Comitetul pentru Investitii si Securitate Energetica

 •  PĂUN Costin-Mihai - președinte
 •  VASILESCU Alexandru-Cristian
 •  ZEZEANU Luminița
 •  ATANASIU Teodor
 •  PISTRU-POPA Simona-Geanina

Afișare Conținut Web

Comitetul pentru gestiunea riscurilor

 •  ATANASIU Teodor – președinte
 •  VASILESCU Alexandru-Cristian
 •  PISTRU-POPA Simona-Geanina
 •  DASCĂL Cătălin-Andrei
 •  MITU Anca