Afișare Conținut Web

In conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, CNTEE "Transelectrica" S.A. are obligatia auditarii situatiilor financiare anuale separate ale Companiei, precum si a situatiilor financiare anuale consolidate.

Auditorul extern al Transelectrica

  • pentru exercițiile financiare 2021, 2022 si 2023

PKF FINCONTA SRL

Coordonate contact:

Bucuresti - 030167,  Str. Jean Louis Calderon nr. 38

Telefon 021 317 31 90; e-mail: [email protected]

Nr. Reg. Com J40/19832/1994

www.pkffinconta.ro 

Auditorul intern

Conform structurii organizatorice si functionale aprobate in date de 05 mai 2014, Auditul intern este realizat de un departament specializat, direct subordonat Directoratului.