Asset Publisher

Legislation

Activitatea de cogenerare de inalta eficienta

Legislatie primara si secundara:

  • Ordinul ANRE nr.10/2015 pentru aprobarea metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;
  • Ordinul ANRE nr.28/2014 pentru aprobarea Contractului – cadru dintre administratorul schemei de sprijin și platitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului – cadru dintre producatorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării, cu modificările legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr.124/2017);
  • Ordinul ANRE nr.117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr.100/2017);
  • Ordinul ANRE nr.116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările legislative ulterioare (Ordinul ANRE nr. 80/2017);