Afișare Conținut Web

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Adrian GOICEA Președinte CS 30-11-2019 29-09-2024
2 Luiza POPESCU Membru CS 30-11-2019 29-09-2024
3 Jean - Valentin COMĂNESCU Membru CS 30-11-2019 29-09-2024
4 Oleg BURLACU Membru CS 30-11-2019 29-09-2024
5 Mircea Cristian STAICU Membru CS 13-02-2020 29-09-2024
6 Mihaela POPESCU Membru CS 07-02-2020 29-09-2024
7 Ciprian Constantin DUMITRU Membru CS 07-01-2020 29-09-2024