Editor de Bunuri

Documente pentru discutie

Anunț din data de 12 septembrie 2018

‟În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr.178/13.08.2019 care modifică și completează "Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare" aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.31/31.01.2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 166bis /22.02.2018, au fost actualizate următoarele documente:

 

  1. Procedura operațională: Modul de agregare a mai multor unități generatoare într-o singură Unitate Dispecerizabilă, Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/14;
  2. Procedura operațională: Transmiterea, validarea și preluarea în platforma PE a Categoriilor de Unități Dispecerizabile, Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/148;
  3. Procedura operațională: Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea ofertelor pe piaţa de echilibrare, Cod: Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/138;
  4. Procedura operațională: Conţinutul şi formatul cadru al Notificărilor Fizice, al Declaraţiilor de Disponibilitate şi modificarea acestora COD: TEL – 07.VI ECH-DN/133.

 

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 18.09.2019, la adresele de e-mail ope@transelectrica.ro, mihaela.condovici@transelectrica.ro"

 

Anunț din data de 28 noiembrie 2018

Conform prevederilor articolului 7 din Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaborează procedurile operaționale pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind procedura „Procedură de urgenţă pentru piaţa de echilibrare privind transmiterea, validarea şi selectarea ofertelor zilnice și emiterea dispoziţiilor de dispecer echilibrare Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/ 228.
 
Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 07.12.2018, la adresa de e-mail ope@transelectrica.ro ca documente Word și PDF.

 

Anunț consultare publică 25.09.2018

 „Conform prevederilor articolului 33 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2013 cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolului 24 din Regulamentul de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea  aprobat prin Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018, CNTEE Transelectrica SA supune dezbaterii publice procedura Monitorizarea dezechilibrelor Părţilor Responsabile cu Echilibrarea", cod TEL-.07.VI ECH-DN/17.

 

 

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 26.10.2018, la adresa de e-mail monitorizare.piata@transelectrica.ro, ca documente Word și PDF. "

 

 

 

 

Anunț consultare publică - 08.08.2018

Conform prevederilor articolului 7 din Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaborează procedurile operaționale pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerile CNTEE Transelectrica SA procedura „Determinarea energiei disponibile pentru echilibrare Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/19.

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 17.08.2018, la adresa de e-mail ope@transelectrica.ro ca documente Word și PDF

 

Anunț Consultare publică 03.08.2018

Conform prevederilor articolului 7 din Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaborează procedurile operaționale pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare.

 

Astfel, supunem dezbaterii publice propunerile CNTEE Transelectrica SA procedura „Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea ofertelor pe piaţa de echilibrare", Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/138.

 

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 09.08.2018, la adresa de e-mail ope@transelectrica.ro ca documente Word și PDF.

 

 

 

Forma actualizată a Procedurii Operaționale „Monitorizarea dezechilibrelor generate de Părţile Responsabile cu Echilibrarea

Sinteza observaţiilor primite de la participanți la Procedura Operațională „Monitorizarea dezechilibrelor generate de Părţile Responsabile cu Echilibrarea"

Documente încărcate pe site în data de 10.06.2016.

 

Notă de prezentare a Procedurii Operaționale „Monitorizarea dezechilibrelor generate de Părţile Responsabile cu Echilibrarea"

Monitorizarea dezechilibrelor generate de Părţile Responsabile cu Echilibrarea COD:TEL-07.VI ECH-DN/

Observaţiile şi comentariile se transmit atât în format scris, cât şi în format electronic, la adresa de e-mail: mihaela.condovici@transelectrica.ro până în data de 7 Mai 2016.
Document încărcat pe site în data de 07.04.2016.
 
 

CNTEE Transelectrica SA solicita platitorilor de contributie si producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de schema de sprijin puncte de vedere cu privire la propunerea CNTEE Transelectrica SA de modificare/completare a continutului procedurii operationale "Constituirea, actualizarea și executarea garanțiilor financiare pentru plătitorii de contribuție și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin"   .

Observatiile si propunerile vor fi transmise pana la data de 20.08.2015 in format electronic la adresele de email simona.lisman@transelectrica.ro si comercial.cogenerare.ie@transelectrica.ro in format editabil (Word), sub forma de tabel cu rubricile nr. crt., text initial, text propus, motivatie.

 

 
Dezbatere publica privind actualizarea Conventiei de participare la piata de echilibrare si a Conventiei de asumare a responsabilitatii echilibrarii."
 
 
 

 

Observatiile si comentariile se transmit la adresele de e-mail comercial.piata.echilibrare@transelectrica.ro, george.visan@transelectrica.ro, marian.obretin@transelectrica.ro ca documente Word si PDF pana in data 23.06.2015"
 

P.O. Emitere certificate verzi pentru energia electrica produsa din Surse Regenerabile de Energie - revizia 6. doc 

P.O. Emitere certificate verzi pentru energia electrica produsa din Surse Regenerabile de Energie - revizia 6. pdf

Observatiile si comentariile se vor transmite la adresele  de e-mail: comercial.certificate.verzi@transelectrica.ro, george.visan@transelectrica.ro, marian.obretin@transelectrica.ro; dumitru.cocea@transelectrica.ro, ca documente Word si PDF pana in data 19.06.2015 

PO Calculul cantitatilor energiei de reglaj secunda

Observaţiile şi comentariile se transmit atât în format scris, cât şi în format electronic, la adresele de e-mail: doina.ilisiu@transelectrica.ro si daniela.firica@transelectrica.ro pana la data de 25.05.2015.

PO Agregarea, validarea si transmiterea valorilor masurate si agregate pentru decontarea lunara pe piata de echilibrare si pentru stabilirea dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea

Observaţiile şi comentariile se transmit atât în format scris, cât şi în format electronic, la adresa de e-mail: elena.constantin@transelectrica.ro

PO Modul de elaborare si de aplicare a Normativului de limitare a consumului de energie electrică, pe transe, în situații de criza apărute în funcționarea SEN

Aceasta procedura a fost elaborata pentru aplicarea ultimei masuri de salvgardare din "Regulamentul privind masurile de salvgardare in situatii de criza aparute in functionarea SEN", aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.142/2014, publicat in Monitorul Oficial nr.893 in data de 09.12.2014. Acest document se afla in dezbatere publica pana pe data de 15.04.2015 si este postat si pe site-ul www.anre.ro

Observaţiile şi comentariile se transmit atât în format scris, cât şi în format electronic, la adresele de e-mail: mircea.vlad@transelectrica.ro si adela.ciupuliga@transelectrica.ro.
Document incarcat pe site in data de 04.03.2015.
 
 
 
 

Observaţiile şi comentariile se transmit atât în format scris, cât şi în format electronic, la adresele de e-mail: mihaela.condovici@transelectrica.ro si tsoplan@transelectrica.ro