Afișare Conținut Web

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Catalin-Andrei DASCĂL Președinte CS 01-03-2024 29-02-2028
2 Teodor ATANASIU Membru CS 01-03-2024 29-02-2028
3 Costin-Mihai PĂUN Membru CS 01-03-2024 29-02-2028
4 Alexandru-Cristian VASILESCU Membru CS 01-03-2024 29-02-2028
5 Rareș Stelian RUSU Membru CS 01-03-2024 29-02-2028
6 Luminiţa ZEZEANU Membru CS 01-03-2024 29-02-2028
7 Dumitru Virgil ORLANDEA Membru CS 01-03-2024 29-02-2028