Editor de Bunuri

Rețeaua Electrică de Transport

CNTEE "Transelectrica"- SA realizeaza activitatea de transport al energiei electrice prin intermediul Retelei Electrice de Transport (RET), formata din statii si linii electrice. RET este reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV.
Volumul de instalatii gestionat de "Transelectrica"- SA este format din:
81 statii electrice, din care:

 • 1 statie - 750 kV
 • 38 statii - 400 kV
 • 42 statii - 220 kV

8834.4 km linii electrice aeriene (LEA), din care:

 •        3.1 km – 750 kV
 • 4915.2 km – 400 kV
 • 3875.6 km – 220 kV
 •     40.4 km – 110 kV

din care linii de interconexiune: 486.2 km.


216 unitati principale de transformare totalizand 38058 MVA, dupa cum urmeaza:

 • 2 x 1250 MVA
 • 2 x  500 MVA
 • 22 x  400 MVA
 • 31 x  250 MVA
 • 81 x  200 MVA
 • 1 x  100 MVA
 • 2 x  63 MVA
 • 9 x  40 MVA
 • 24 x  25 MVA
 • 1 x   20 MVA
 • 32 x  16 MVA
 • 9 x  10 MVA

Pentru respectarea condiţiilor de calitate a serviciilor impuse de Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport (RET), Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice şi de Licenţa de Operator de Transport şi Sistem acordată CNTEE Transelectrica SA, Compania derulează un program riguros de mentenanţă pentru a menţine starea tehnică  a instalaţiilor din componenţa RET. Programul de mentenanţă  are ca principal obiectiv creşterea siguranţei în funcţionare a RET în vederea evitării unor situaţii care pot conduce la evenimente accidentale nedorite atât pentru reţelele electrice cât şi pentru populaţie sau mediu.
Activitatea de mentenanţă se înscrie în concepţia CNTEE „Transelectrica"- S.A. de management al activelor şi este, conform practicii mondiale, componentă a managementului activelor.
Noua abordare a activităţii de mentenanţă a impus stabilirea unor principii clare în cadrul unei strategii complexe care să conducă la îndeplinirea obiectivelor strategice ale acestei activităţi, ca suport pentru îndeplinirea obiectivelor Companiei.

Acţiunile de mentenanţă se stabilesc cu considerarea programelor de investiţii (retehnologizare şi modernizare, dezvoltare) si sunt corelate cu acestea – atât la nivelul staţiilor cât si al liniilor electrice. În cadrul programelor de mentenanta desfasurate în RET s-au executat si lucrari de mentenanta majora, pe baza unor proiecte tip "Master Plan" care privesc statia sau LEA în totalitate, având în vedere lucrari efectuate practic la toate ansamblurile functionale si care asigura în acelasi timp, prin componenta de investitii, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea si pregatirea statiilor pentru teleconducere.
Datorita evolutiei tehnologice extrem de rapide si în conditiile în care durata de viata a majoritatii echipamentelor a depasit 30 de ani, s-au inclus componente de modernizare si retehnologizare, care asigura functionalitatea la nivelul tehnicii actuale, prin înlocuirea elementelor uzate moral si/sau fizic si adaugarea unor elemente (facilitati) suplimentare, inclusiv introducerea de noi tehnologii.
Lucrările de reabilitare (mentenanţǎ majorǎ cu o componentǎ de  modernizare / retehnologizare) începute şi efectuate în ritm susţinut în ultimii ani au avut ca element comun adoptarea unor soluţii tehnice corespunzǎtoare funcţionǎrii în siguranţǎ a instalaţiilor.

Implementarea sistemului de telecomandă şi supraveghere a staţiilor electrice de transformare este una din priorităţile Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA, care va conduce la creşterea eficienţei şi calităţii serviciului de transport al energiei electrice, reducerea numărului evenimentelor accidentale şi a cheltuielilor de exploatare şi mentenanţă. Pentru realizarea şi implementarea teleconducerii instalaţiilor electrice s-au parcurs căteva etape importante pentru elaborarea documentaţiilor necesare realizării structurii organizatorice şi funcţionale, realizarea structurii organizatorice, achiziţia de echipamente şi servicii pentru realizarea Centrelor de telecomandă şi supraveghere (CTS) la fiecare Sucursală de Transport, in prezent fiind funcţionale CTS Timişoara şi CTS Sibiu şi fiind elaborate programe de implementare a teleconducerii staţiilor electrice pe următorii ani. Toate aspectele specifice vor fi statuate în politica de telecomanda şi supraveghere a instalaţiilor RET.
In RET se efectueaza, dupa caz, servicii/lucrari de mentenanta:

 • corectiva - dupa detectarea defectarii, incluzând toate actiunile destinate repunerii unei instalatii în starea care-i permite sa-si îndeplineasca functia specificata;
 • preventiva - profilactica, pentru prevenirea defectelor, respectiv pentru reducerea probabilitatii de defectare sau degradarii, urmarindu-se obtinerea unui echilibru corespunzator între aceste activitati, în functie de influenta diferitelor categorii de ansambluri functionale asupra obiectivelor propuse în cadrul RET: siguranta în functionare, disponibilitate, eficienta.

În condiţiile actuale de producere şi consum al energiei electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), considerând tehnologiile utilizate sau aspecte de legislaţie, proprietate etc. se urmăreşte a se promova soluţii noi, atât de dezvoltare, cât şi implicit de mentenanţă a RET (tipul şi dimensionarea conductoarelor LEA, linii multicircuit pentru utilizarea culoarelor existente, tehnici de lucru sub tensiune - LST, tratarea on-line a izolaţiei la unităţile de transformare, pentru reducerea duratelor de retragere din exploatare şi evitarea costurilor cu congestiile şi consumul propriu tehnologic etc).

Întrucât s-a evidenţiat necesitatea existenţei unui flux unic şi transparent de date şi informaţii privitoare la activitatea de mentenanţă, care să pună la dispoziţie toate datele disponibile şi facilităţi de control al calităţii acestora, pentru activitatea de mentenanţă s-a creat o bază de date specifică şi un sistem informaţional pentru gestionarea, optimizarea şi coordonarea tuturor acţiunilor de mentenanţă.

Stabilirea programului de mentenanţă de perspectivă se face pe baza unor analize multicriteriale (stare tehnică, vechime, importanţă, perspectiva implementării teleconducerii etc), prin care acţiunile de mentenanţă majoră se orientează, prioritar, la instalaţiile de transport al energiei electrice care realizează :
- interconexiunea cu sistemele electroenergetice vecine;
- conexiunile între zone de sistem sau între staţii electrice importante;
- evacuarea puterii de la marii producători;
- alimentarea zonelor importante de consum.
Cu prioritate se execută lucrări pentru evitarea unor situaţii de urgenţă create de inundaţii, alunecări de teren, vandalisme etc.