Afișare Conținut Web

Fondul pentru Modernizare

Proiecte finanțate din Fondul pentru Modernizare
Nr. crt Nume proiect Contract de finanțare Termen Valoare contract Obiectiv general Date contact Beneficiar
1 Construirea unei noi linii electrice aeriană de 400 kV (-.c.) Constanța Nord – Medgidia Sud echipată cu un singur circuit Contractul nr. 1 din 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea proiectului MF 2021 – 2 RO 0-009 2026 111.873.780,08 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în  integrarea în Sistemul Electroenergetic Național a unor noi capacități de producție RES (surse regenerabile de energie) care vor fi construite în regiunea Dobrogea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Oana Miriță

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro

2 Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV (1 c) Gădălin – Suceava, inclusiv interconectarea la SEN Contractul nr. 2 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-009 2030 492.452.329,63 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în  închiderea Inelului de 400 kV al României și asigurarea securității SEN, precum și creșterea capacității de interconexiune cu statele vecine

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Oana Miriță

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro

3 Etapa II „Axul Banat",  Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV Reșița-Timișoara/Săcălaz, Retehnologizarea stației 220/110 kV Timișoara și trecerea la 400 kV Contractul nr. 3 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-010 2027 309.511.185,12 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în  construirea unei linii electrice aeriene noi de 400 kV Reșița-Timișoara/Săcălaz, precum și retehnologizarea stației 220/110 kV Timișoara și realizarea stației 400 kV Timișoara, pentru dezvoltarea RET și funcționarea în siguranță a SEN

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Miruna Dăscălescu

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro

4 Etapa III „Axul Banat", Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV                     Timișoara/Săcălaz - Arad, Retehnologizarea stației 110 kV Arad și trecerea la 400 kV și construirea noii stații Săcălaz de 400 kV Contractul nr. 4 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-011 2027 279.809.124,03 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în  creșterea capacității de schimb pe granițele dintre România – Ungaria – Serbia, pentru integrarea mai puternică a piețelor, creșterea securității alimentării consumului de energie în zona de sud-est a Europei și integrarea producției din surse regenerabile

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Miruna Dăscălescu

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro
5 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu Contractului nr. 5 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-012 2026 248.478.774,69 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în  integrarea în Sistemul Electroenergetic Național a noilor capacități de producție tip RES (surse regenerabile de energie) care vor fi instalate în regiune, inclusiv în Dobrogea. 

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Oana Miriță

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro

6 Proiect pilot - Retehnologizarea Stației de 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală Contractul nr. 6 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-013 2027 228.474.337,86 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în testarea și validarea celui mai inovator concept de stație electrică digitală la nivel internațional.

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Miruna Dăscălescu

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro
7 Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu Contractul nr. 7 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-014 2027 254.651.970,65 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în  instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive care vor conduce la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și în alimentarea consumatorilor, precum și la îmbunătățirea calității energiei electrice.

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Miruna Dăscălescu

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro
8 Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele din energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid) Contractul nr. 8 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-015 2025 50.968.365,49 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de transport a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, prin diagnoza și estimarea on-line a stării tehnice a acestora.

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Miruna Dăscălescu

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro

9 Digitalizarea RET prin instalarea a două sisteme on-line pentru Contorizarea și managementul datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro și pentru Monitorizarea calității energiei electrice Contractul nr. 9 din data de 10.10.2022 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. MF 2022-1 RO 0-016 2027 88.806.776, 94 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului Obiectivele generale ale proiectului constau în optimizarea activității de măsurare pe piața angro de energie electrică prin realizarea unui nou sistem de contorizare și management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața de angro și extinderea monitorizării calității energiei electrice la nivelul RET și pe liniile de interconexiune cu sistemele  electro-energetice vecine.

CNTEE Transelectrica SA, București

Persoană de contact: Oana Miriță

Tel: 0749.271.210

Email: [email protected]

Website: www.transelectrica.ro  
10 Proiect pilot DIGITEL Green - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Mostiştea în concept de staţie digitală şi cu impact redus asupra mediului  Contractul nr. 62 din data de  20.02.2024 semnat cu Ministerul Energiei pentru acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare, pentru implementarea proiectului MF 2023-2 RO 0-002 2028  240.582.164,42 lei, cu procent de co-finanțare 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului  Obiectivul general al proiectului constă în retehnologizarea staţiei electrice 220/110/20 kV  Mostiştea în concept de staţie digitală şi sustenabilă, Transelectrica propunându-şi să construiască prima staţie electrică din cadrul Reţelei Electrice de Transport din România care va avea un impact redus asupra mediului.
CNTEE Transelectrica SA, București
 
Persoană de contact:Miruna Dăscălescu
 
   Tel: 0749.271.210
 
    Email: [email protected]
 
    Website: www.transelectrica.ro