Afișare Conținut Web

Informatii despre OMEPA

In baza atributiilor si responsabilitatilor stabilite conform cadrului de reglementare national si european,  coroborat cu delegarile de competenta acordate de catre  conducerea Companiei, echipa OMEPA asigura:

-         prestarea de servicii profesionale reglementate:

-         administrarea, exploatarea, mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului de telecontorizare a energiei electrice pentru functionarea pieţei angro:

-         măsurarea în mod direct, cu echipamente proprii, a cantităţilor de energie electrică tranzitate prin punctele de masurare pentru care indeplineste functia de  Operator de masurare;

-         colectarea de date de măsurare preluate de la alţi operatori de măsurare pentru restul punctelor de măsurare de pe piaţa angro de energie electrică;

-         agregarea tuturor datelor de măsurare la nivelul pieţei angro de energie electrică;

-         publicarea, stocarea şi securizarea datelor de măsurare şi a rezultatelor agregării acestora pentru toţi participanţii la piaţa angro de energie electrică;

-         verificarea bilantului fizic pe SEN a energiei electrice tranzitate in retele;

-         colectarea, publicarea, stocarea şi securizarea datelor aferente schemei bonus pentru promovarea energiei produsă în cogenerare de înaltă eficienţă;

-         managementul clienţilor pentru piaţa angro (convenţii de măsurare, Call center, Help Desk);

-         administrarea Sistemul unic de codificare ETSO pentru punctele de măsurare şi pentru valorile preagregate sau agregate aferente pieţei angro de energie electrică;

-         prestarea de servicii profesionale reglementate prin legislatia specifica serviciilor de transport energie electrică (Codul Tehnic al RET, Standardul de performanta al serviciului de transport energiei electrice, Regulament de mentenanţă, Cerinţe tehnice ale producătorilor de energie regenerabila, etc), respectiv:

-            administrarea exploatarea, mentenanta şi dezvoltarea Sistemului de monitorizare a calităţii energiei electrice la nivelul RET şi SEN;

-            măsurarea în mod direct cu echipamente proprii a cantităţilor de energie ce sunt de interes pentru Transelectrica în scopul efectuării de balanţe şi evidenţierii de consumuri proprii tehnologice;

-            managementul sistemelor de contorizare locală din staţiile RET;

-            efectuarea mentenanţei preventive si corective la sistemele şi echipamentele gestionate sau administrate cu personalul propriu OMEPA.