Afișare Conținut Web

Legaturi utile

Mod de lucru pentru decontarea la 15 minute

* Ghid semnare Conventie de masurare cu OMEPA

** Anunt important pentru clientii www100!

Calendar

Pentru calculele aferente lunii august 2023 Informare - PRE

Pentru calculele aferente lunii august 2023 - Informare - cogenerare

Pentru calculele aferente lunii septembrie 2023 - Informare - PRE

Pentru calculele aferente lunii septembrie 2023 - Informare - cogenerare

Adresa privind respectarea termenelor de transmitere a valorilor masurate

 

Lista Conventii transmitere date

Lista Conventii de masurare/ insumare

 

Formatul cadru de codificare a punctelor de masurare din piata angro de energie electrica

 

Documente pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta 

 • Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta

 • Conventie privind transmiterea lunara a informatiilor conform prevederilor din Ordinul presedintelui ANRE 116/2013 pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta":

 • Aplicatia informatica necesara operatorilor de distributie in vederea transmiterii catre OMEPA a valorilor masurate pentru activitatea de cogenarare de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta.

 • Instructiuni de utilizare pentru aplicatia informatica necesara operatorilor de distributie in vederea transmiterii catre OMEPA a valorilor masurate pentru activitatea de cogenarare de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta.

Proceduri operationale de interes pentru clientii OMEPA

 • Procedura Operationala PO TEL 09.01 ed. I, rev. 1 - "Stabilierea si raportarea lunara a cantitatilor de energie electrica activa schimbata intre CNTEE Transelectrica SA si participantii la piata de energie electrica"

 • Procedura Operationala PO TEL 09.04 ed. I, rev. 1 - "Introducerea, modificarea sau dezafectarea unui punct de masurare din piata angro aflat in responsabilitatea Transelectrica"

 • Procedura Operationala PO TEL 09.06 ed. I, rev. 1 - "Stabilirea periodicitatii si a metodelor de verificare si testare in instalatii a echipamentelor de masurare gestionate sau administrate de OMEPA"

 • Procedura Operationala PO TEL 09.12 ed. I, rev. 1 - "Sigilarea echipamentelor de masurare implicate in tranzactii comerciale"

 • Procedura Operationala PO TEL 09.13 ed.I, rev. 0 - "Continutul si formatul cadru al registrului de masurare; Modul de inspectare a informatiilor din registrul de masurare"

 • Procedura Operationala PO TEL 09.14 ed. I, rev. 1 - "Determinarea si atribuirea codurilor de identificare unice (ENTSO-E), utilizate in sistemul de telecontorizare pentru piata angro si activitatea de cogenerare"

 • Procedura Operationala PO TEL 09.23 ed. I, rev. 1 - "Intocmirea, semnarea, actualizarea si incetarea Conventiei dintre Transelectrica si o PRE privind masurarea si insumarea valorilor masurate aprobate pe piata angro de energie electrica" 

  • Conventie de masurare/ insumare, formular TEL 09.23.01 ed.I, rev. 1:

  • ATENTIE! Asezarea in pagina a textului Conventiei de masurare - exemplarul pentru client trebuie sa fie identica cu cea a exemplarului pentru Transelectrica.
  • Formular TEL 09.23.02 ed.I, rev. 1 (Anexa 1)

  • Formular TEL 09.23.03 ed.I, rev. 1 (Anexa 2)

  • Formular TEL 09.23.04 ed.I, rev. 1 (Anexa 2.5)

  • Formular TEL 09.23.05 ed.I, rev. 1 (Model completare anexe initiale Conventie)

  • Formular TEL 09.23.06 ed.I, rev. 1 (Model actualizare anexe + Adresa insotire)

  • Formular TEL 09.23.07 ed.I, rev. 1 (Anexa 3)

  • Formular TEL 09.23.08 ed.I, rev. 1 (Anexa 3.1)

  • Formular TEL 09.23.09 ed.I, rev. 1 (Anexa 3.2)

  • Formular TEL 09.23.10 ed.I, rev. 1 (Anexa 3.3)

 • Procedura Operationala PO TEL 09.25 ed. I rev. 0 - "Colectarea, prelucrarea, validarea si transmiterea valorilor masurate si insumate pentru decontarea lunara pe piata de echilibrare si pentru stabilirea dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea" 

 • Procedura Operationala PO TEL LM - 09.28 ed. I rev. 1 - "Analiza solicitărilor, ofertelor și contractelor în cadrul laboratorului de metrologie