Editor de Bunuri

1968- Dispecerul Ardeal se muta de la Sibiu la Cluj

Noiembrie 1951- Infiintarea la Sibiu a unuia din primii patru dispeceri de la acea data, ceilalti trei fiind la Bucuresti, Brasov si Cimpina. La data de 16.06.1953 Dispecerul SRE Sibiu a devenit dispecerul Ener-go Trustului 2. La data 01. 04.1958 a luat fiinta Dispe-cerul Ardeal Sibiu . La 01.10.1968 Dispecerul a fost trecut in cadrul IRE Sibiu, sub denumirea de Dispecer Energetic Teritorial Sibiu (DET Sibiu) ca si in alte sase intreprinderi, si anume: Bucuresti, Bacau, Galati, Craiova, Timisoara, Cluj. In perioada anilor `90 IRE Sibiu are un Dispe-cer Energetic Zonal cu autoritate asupra instalatiilor de 110 KV din judetele Alba si Sibiu si asupra Dispecerului Energetic Local Sibiu, care detine toate comenzile asupra statiilor telecomandate.

Istoric