Editor de Bunuri

Piaţa serviciilor tehnologice de sistem

1 )  Înregistrarea ca furnizor de rezerve de capacitate pe piaţa de energie
 
Vă informăm că începând cu data de 01.07.2024 sunt aplicabile prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor Ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei publicat în Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordin.

 

Astfel, începând cu data aplicabilităţii Ordinului Președintelui ANRE nr. 127/08.12.2021, pentru furnizarea de rezerve de capacitate (rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod automat; rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod manual; rezerve de înlocuire), vor aplica doar Furnizorii de rezerve de capacitate care au încheiată o Convenţie de FSE pe piaţa de echilibrare şi sunt înscrişi în registrul de licitaţie pentru rezerve de capacitate.

Detalii cu privire la înregistrara ca furnizor de rezerve de capacitate pe piaţa de energie sunt precizate în Procedura Operațională: Achiziţia prin licitaţie a capacităţii pentru echilibrare

Pentru alte informaţii vă stăm la dispoziţie la adresa de email: [email protected].

2) Înregistrarea ca furnizor de Rezerve pentru Stabilizarea Frecvenţei (RSF) pe piaţa de energie.

 Începând cu data aplicabilităţii Ordinului Președintelui ANRE nr. 127/08.12.2021, pentru furnizarea de rezerve pentru stabilizare a frecvenţei (RSF) vor aplica doar Furnizorii de RSF  înregistraţi ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea ( PRE) care deţin unităţi de furnizare RSF calificate/grupuri de furnizare calificate pentru furnizarea RSF şi sunt înscrişi în registrul de licitaţie pentru RSF.

Detalii cu privire la înregistrarea ca furnizor de Rezerve pentru Stabilizarea Frecvenţei sunt prcizate în Procedura Operațională: Achiziţia prin licitaţie a rezervei pentru stabilizarea frecvenţei.

Pentru alte informaţii vă stăm la dispoziţie la adresa : [email protected]