Editor de Bunuri

Activitati Comerciale pe piata de electricitate - Servicii -

Transelectrica SA este singurul operator care asigura serviciul de transport al energiei electrice, de conducere tehnica operationala a Sistemului Electroenergetic National si de administrare a pietei de energie electrica (prin filiala sa cu personalitate juridica OPCOM SA) aceste domenii fiind considerate prin lege monopol natural. 

Transelectrica SA desfasoara aceste activitati in baza licentei acordate de ANRE, având tarife reglementate care permit accesul nediscriminatoriu si echitabil al tuturor participantilor de pe piata la RET, fara a realiza venituri suplimentare din alte activitati. 

Principalele activitati generatoare de venituri pentru Transelectrica SA 

Serviciul de transport al energiei electrice 
Serviciul de conducere tehnica operationala a SEN (serviciul de sistem) 
Serviciul de administrare a pietei (prin filiala OPCOM SA). 

Serviciul de transport al energiei electrice

Acest serviciu consta in principal in asigurarea transmiterii de energie electrica activa intre doua sau mai multe puncte ale RET a SEN, cu respectarea normelor de continuitate, siguranta si calitate.
Serviciul de transport constituie serviciu public conform licentei de transport si dispecerizare si trebuie asigurat de Companie in conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii RET. 
Beneficiarii serviciului de transport al energiei electrice sunt toti titularii de licenta care introduc, respectiv extrag energie electrica in/din reteaua electrica de transport, inclusiv pentru activitati de import/export. Serviciul de transport prestat de Transelectrica SA consta in asigurarea conditiilor tehnice si mentinerea parametrilor de functionare ai RET in conditiile injectarii/extragerii de energie electrica in/din aceasta.
Cantitatea de energie electrica pentru care se realizeaza serviciul de transport este cea introdusa in/preluata din nodurile RET de catre beneficiarul serviciului de transport. 

 


Serviciul de conducere tehnica operationala a SEN (serviciul de sistem)

Transelectrica SA are sarcina de a mentine in permanenta functionarea sistemului electroenergetic national in conditii de siguranta si cu respectarea standardelor de calitate prevazute in Codul tehnic al RET. in acest scop, Compania utilizeaza resurse proprii denumite servicii de sistem functionale si achizitioneaza de la producatorii de electricitate servicii de sistem tehnologice.
Transelectrica SA presteaza acest serviciu in baza a doua tarife reglementate care se aplica aceleiasi baze (energia electrica achizitionata de furnizori/consumatori eligibili):

 • tariful pentru servicii de sistem, din care
 • tariful pentru servicii de sistem functionale.

De asemenea, pentru echilibrarea in timp real a productiei cu consumul, Compania utilizeaza mecanismele pietei de echilibrare.

Servicii de sistem functionale
Serviciile de sistem functionale se refera la serviciile de dispecerizare furnizate de Transelectrica SA si constau in planificarea si conducerea operationala a SEN, precum si celelalte activitati prestate de Transelectrica in scopul echilibrarii in timp real a productiei cu consumul, in scopul satisfacerii consumului de energie in mod sigur, cu costuri de exploatare minime si cu mentinerea nivelului de siguranta in functionare al SEN.

Pentru realizarea acestor servicii Compania aloca resursele sale interne care constau din:

 • resursele umane angajate in acest proces, incadrate de regula in cadrul UNO DEN
 • infrastructura de conducere tehnica operationala a SEN reprezentata prin sistemul EMS SCADA si sistemele de telecomunicatie, telecomanda, protectie si control. Compania are in derulare programe specifice de investitii pentru dezvoltarea tuturor acestor sisteme.

Servicii de sistem tehnologice
Aceste servicii sunt achizitionate pe baza de contract de la producatori, la cererea Transelectrica SA, pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare al sistemului electroenergetic si a calitatii energiei transportate la parametrii ceruti de normele in vigoare.
Principalele componente ale acestora sunt:

 • Rezerva de reglaj primar de frecventa (definit ca reglajul automat descentralizat cu caracteristica statica, repartizat pe un numar mare de grupuri generatoare care asigura corectia rapida (in cel mult 30 secunde) a diferentelor intre productie si consum la o frecventa apropiata de valoarea de consemn).
 • Rezerva de reglaj secundar de frecventa-putere (definit ca reglajul automat centralizat al frecventei (puterii de schimb cu corectia de frecventa) pentru aducerea frecventei/puterii de schimb la valorile de consemn in cel mult 15 minute.
 • Rezerva de putere corespunzatoare reglajului tertiar:
 • rezerva tertiara rapida (rezerva de putere asigurata de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza sincronizarea si incarcarea sarcinii in maximum 30 minute).
 • rezerva tertiara lenta (definita ca rezerva de putere asigurata de grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 7 ore).
 • Reglajul tensiunii in prin energie reactiva;
 • Capacitatea de a asigura serviciul de pornire pentru restaurarea SEN;
 • Energia activa pentru acoperirea pierderilor in RET.

Transelectrica SA achizitioneaza serviciile de sistem tehnologice de la societatile producatoare de electricitate in baza unei proceduri reglementate de ANRE. Practic intreaga valoare a serviciilor de sistem achizitionate de la producatori (cu exceptia componentei de energie activa pentru acoperirea pierderilor in RET) este refacturata de Transelectrica SA furnizorilor de energie electrica licentiati de ANRE care beneficiaza in final de aceste servicii. 
Serviciul de administrare a pietei (prin filiala OPCOM SA)

Transelectrica SA presteaza serviciul de administrare a pietei prin OPCOM SA, veniturile din furnizarea acestui serviciu fiind egale cu cheltuielile aferente contractului incheiat cu aceasta filiala. Beneficiarii serviciului de administrare sunt furnizorii de energie electrica.