Afișare Conținut Web

Proceduri ce decurg din implementarea codului

1. Procedura de notificare a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (MGCCC)"

Prezenta procedura este supusă consultării publice începând cu data de 15.11.2018 și până la data de 06.12.2018, dată până la care așteptăm puncte de vedere cu observații și comentarii la următoarele adrese de e-mail:

 

Ordine ANRE:

Ordin ANRE nr. 46/13.06.2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la rețeaua electrică de transport sau de distribuție și modulelor generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează în curent continuu la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare

Ordin ANRE nr. 186/29.08.2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de  la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare

Ordin ANRE nr. 220/11.12.2019 și Anexă Ordin ANRE nr. 220/11.12.2019 pentru aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și de verificare a conformității acestora