Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare (Decizia ANRE nr. 473/29.03.2017) - etape, participanti (link ANRE - termene si forme adoptate)

Forma de lucru a normelor:

Programul de discutie a normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

  • 26 iulie 2018 - workshop cu părțile interesate

Date desfășurare workshop:

Diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea codului:

Ordine ANRE:

- Decizia ANRE nr. 473/29.03.2017 privind aprobarea Calendarului de implementare a Regulamentului (UE) 1447/2016 al Comisiei din 26.08.2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu

Ordin ANRE nr. 46/13.06.2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la rețeaua electrică de transport sau de distribuție și modulelor generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează în curent continuu la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare

- Ordinul ANRE nr. 185/28.08.2019 pentru aprobarea Normei Tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu

Ordinul ANRE nr. 157/24.06.2019 privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru extinderea aplicarii si acordarii derogarilor privind cerintele prevazute in normele tehnice de racordare

Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind implementarea Codului de rețea HVDC vă rugăm să ne contactați prin email: coduri_conectare_retea@transelectrica.ro