Editor de Bunuri

Strategia în domeniul investițiilor

Una din preocuparile de baza ale CNTEE "Transelectrica" - SA o reprezinta consolidarea permanenta si extinderea infrastructurii de transport, prin modernizarea sa pe baza tehnologiilor celor mai performante, asigurandu-se astfel conditiile necesare pentru ca reteaua electrica de transport al energiei electrice sa corespunda cerintelor actuale si viitoare de piata.
Pentru indeplinirea cerintelor impuse de reglementarile tehnice si operationale ale SEN si ENTSO-E , "Transelectrica" a lansat un amplu program de modernizare – dezvoltare, riguros fundamentat tehnic si economic, pe baza urmatoarelor documente strategice:
     a) Planurile de dezvoltare / perspectiva a retelei electrice de transport (RET), intocmite pentru perioade de 10 ani si actualizate succesiv astfel:
 -  Planul de dezvoltare a RET pe termen lung 2002 - 2012;
 -  Planul de Perpectiva a RET: perioada 2004 - 2008 si orientativ 2013;
 -  Planul de Perpectiva a RET: perioada 2006 - 2010 si orientativ 2016;
 -  Planul de Perpectiva a RET: perioada 2008 - 2012 si orientativ 2017.
     b) Planul de afaceri al companiei pe perioada 2001 - 2010 (revizuit succesiv pentru perioadele: 2004 - 2013; 2006 - 2016 si 2008 - 2017. Pe aceasta baza se intocmesc si aproba programele anuale de investitii, prin care se aduc la indeplinire sarcinile stabilite pentru dezvoltarea si consolidarea RET, precum si a exploatarii sale in conditii de siguranta.
   Directiile stategice ale "Transelectrica" in domeniul investitional

  • Construirea si dezvoltarea infrastructurii pietei de energie electrica;
  • Modernizarea si reabilitarea statiilor electrice din cadrul RET;
  • Inchiderea inelului national de 400 kV si realizarea inelui metropolitan de 400 kV al municipiului Bucuresti;
  • Dezvoltare capacitatii de interconexiune cu tarile vecine;
  • Integrarea in RET a grupurilor 3 si 4 din CNE Cernavoda si a noilor centrale eoliene
  • Integrarea in RET a CHEAP Tarnita - Lapusesti


HARTA RET

harta