Afișare Conținut Web

Arhiva

Data Subiect Fisier atasat
24 Dec 2020 Transelectrica își crește semnificativ capacitatea transfrontalieră începând cu 1 ianuarie 2021
15 Dec 2020 Numire membru provizoriu Directorat
14 Dec 2020 Tarife reglementate aplicabile de la 01 ianuarie 2021
10 Dec 2020 Publicare Plan de Adminstrare al organelor de conducere aferent perioadei 2020-2024
08 Dec 2020 Addendum la completare convocator AGOA din data de 21/22 decembrie 2020
08 Dec 2020 Rectificare material AGEA, respectiv Anexa F2 a Planului de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029
18 Nov 2020 Acceptare mandate membri Directorat
17 Nov 2020 Numire membri Directorat in urma unei proceduri de selectie a candidatilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
11 Nov 2020 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2020
30 Oct 2020 Acceptare mandat membru provizoriu Directorat
29 Oct 2020 Numire membru provizoriu Directorat
28 Oct 2020 Încetarea mandatului unui membru provizoriu al Directoratului
12 Oct 2020 Prelungire mandate membri provizorii Directorat
01 Oct 2020 Publicare anunt privind selectia membrilor Directoratului
30 Sep 2020 Acceptare mandate membri Consiliul de Supraveghere, alegere Presedinte Consiliul de Supraveghere si componenta comitete consultative din cadrul consiliului
25 Sep 2020 Notificare - detineri majore ale PAVAL HOLDING SRL si DEDEMAN SRL (peste/sub 5% din capitalul social al TEL)
14 Sep 2020 Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocata pentru data de 28/29.09.2020 din partea actionarului majoritar
11 Sep 2020 Lista scurtă candidați Consiliul de Supraveghere
12 Aug 2020 Comunicat – actualizare date personale membru Consiliul de Supraveghere
11 Aug 2020 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente semestrului I 2020
30 Iul 2020 Raport Auditor aferent sem I 2020, în conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018
15 Iul 2020 Scrisoare de asteptari pentru CNTEE Transelectrica S.A.
01 Iul 2020 Tarife reglementate aplicabile de la 01 iulie 2020
15 Iun 2020 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
09 Iun 2020 Numire membri provizorii Directorat
03 Iun 2020 Desființarea, respectiv înființarea, unor sedii secundare ale Companiei în data de 10.06.2020 și intrararea în vigoare la aceeași dată a modificărilor Actului constitutiv aprobate prin HAGEA nr.7/2020
02 Iun 2020 Numire Președinte CS și aprobare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere
27 Mai 2020 Comunicat privind modalitatea de plată a dividendelor distribuite în temeiul HAGOA nr. 5/2020
26 Mai 2020 Afilierea TEL la actionariatul SEE RSC
13 Mai 2020 Detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2020
11 Mai 2020 Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 28/29.05.2020 din partea acționarului majoritar
06 Mai 2020 Moody's reconfirmă Companiei ratingul Ba1, cu perspectivă pozitivă
29 Apr 2020 Comunicat publicare materiale raportare anuala 2019
28 Apr 2020 Acceptare mandat membru Directorat
23 Apr 2020 Recomandari privind AGOA din 28/29 aprilie 2020 in contextul COVID-19
16 Apr 2020 Contract TEL - TLT
09 Apr 2020 Modificări în componența Directoratului
23 Mar 2020 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare anuale 2019
18 Mar 2020 Comunicat - continuarea activității TEL în contextul COVID-19
10 Mar 2020 Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 26/27.03.2020 din partea acționarului majoritar, SGG
05 Mar 2020 Neîntrunire cvorum AGOA și AGEA din data de 05.03.2020
25 Feb 2020 Revocare proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 14107/19.02.2020
24 Feb 2020 Eroare site TEL in data de 21 februarie 2020
21 Feb 2020 Invitație consultări cu acționarii CNTEE "Transelectrica" S.A. în vederea definitivării scrisorii de așteptări
20 Feb 2020 Sanctiune ANRE
17 Feb 2020 Completare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere
14 Feb 2020 Comunicat-Rezultate financiare preliminare 2019
13 Feb 2020 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
11 Feb 2020 Numire membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere
10 Feb 2020 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
07 Feb 2020 Numire membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere
03 Feb 2020 Renunțare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
29 Ian 2020 Raport Auditor extern, sem II 2019, în conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018
17 Ian 2020 Tarife reglementate aplicabile de la 16 ianuarie 2020
14 Ian 2020 Completare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere
10 Ian 2020 Acceptare mandat membru provizoriu Directorat
09 Ian 2020 Numire membru provizoriu Directorat
09 Ian 2020 Calendar de Comunicare Financiară
08 Ian 2020 Demisie membru provizoriu Directorat
07 Ian 2020 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
06 Ian 2020 Raportare conform art. 82 din L-24/2017
06 Ian 2020 Numire membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere
19 Dec 2019 Fitch reconfirmă rating-ul BBB, perspectivă stabilă și simultan retrage rating-ul, pe considerente comerciale
19 Dec 2019 Comunicat: Disponibilitate Raport de sustenabilitate 2018
17 Dec 2019 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
17 Dec 2019 Încetare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
13 Dec 2019 Numire membri provizorii Directorat
13 Dec 2019 Tarife reglementate aplicabile de la 1 ianuarie 2020
13 Dec 2019 Afilierea TEL la actionariatul JAO
12 Dec 2019 Neacceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
03 Dec 2019 Numire Președinte al Consiliului de Supraveghere, aprobare componenta comitete consultative
28 Nov 2019 Acceptare mandate – membri provizorii Consiliu de Supraveghere
27 Nov 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 27.11.2019
26 Nov 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 26.11.2019
15 Nov 2019 Comunicat - sanctiune ANRE
15 Nov 2019 Comunicat - modificare in registrul actionarilor Transelectrica
14 Nov 2019 Conferinta telefonica investitori si analisti - rezultate trimestrul III 2019
12 Nov 2019 Comunicat - semnare contracte de executie - proiectul Cernavoda - Stalpu
07 Nov 2019 Comunicat - schimbare entitate prin care se exercita drepturile actionarului majoritar
18 Oct 2019 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
16 Oct 2019 Comunicat - Schimbari in conducerea Companiei
14 Oct 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 14.10.2019
11 Oct 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 11.10.2019
11 Oct 2019 Numire Președinte al Consiliului de Supraveghere, aprobare componenta comitete consultative
03 Oct 2019 Comunicat - Semnare contract de finantare constructie Gutinas Smardan
01 Oct 2019 Comunicat -Depozitarul Central oferta de inregistrare a Codului IBAN
25 Sep 2019 Comunicat - Anunt de recrutare pentru pozitia de membru in CS
25 Sep 2019 Comunicat
24 Sep 2019 Moody s reconfirma ratingul acordat, Ba1 perspectiva pozitiva
19 Sep 2019 Revocare presedinte Directorat
30 Aug 2019 Comunicat: Proiectul scrisorii de asteptari privind derularea procedurii de selectie a membrilor CS
28 Aug 2019 Comunicat - Sancțiune ANRE
20 Aug 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 20.08.2019
19 Aug 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 19.08.2019
12 Aug 2019 Comunicat – detalii privind prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2019
31 Iul 2019 Raport BDO Audit SRL aferent contractelor raportate in semestrul I 2019 conf art 82, Legea 24 din 2017
17 Iul 2019 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
12 Iul 2019 Acorduri de incetare contracte incheiate de Companie cu SMART SA
26 Iun 2019 Tarife reglementate aplicabile de la 1 iulie 2019
13 Iun 2019 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
04 Iun 2019 Numire Președinte al Consiliului de Supraveghere
04 Iun 2019 Numire membri provizorii Directorat
03 Iun 2019 Comunicat – decizie Directorat referitoare la majorarea capitalului social al SMART SA
16 Mai 2019 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
13 Mai 2019 Comunicat – detalii privind prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2019
13 Mai 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGOA in data de 13.05.2019
06 Mai 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA in data de 06.05.2019
16 Apr 2019 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
11 Apr 2019 Comunicat - detineri majore indirecte ale NN Group N.V. (peste 5% din capitalul social al TEL)
11 Apr 2019 Comunicat - prelungirea mandatelor membrilor (provizorii) ai Directoratului
11 Apr 2019 Comunicat - Aprobare componenta comitete consultative
08 Apr 2019 Proiect de investiții - LEA 400 kV Gutinaș – Smârdan
08 Apr 2019 Numirea Președintelui CS și numirea unui membru provizoriu al CS
04 Apr 2019 Comunicat - proiecte de investitii la statiile Dumbrava, Raureni si Arefu
02 Apr 2019 Comunicat - acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
02 Apr 2019 Comunicat - refuz acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
01 Apr 2019 Comunicat - acceptare mandat membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere
28 Mar 2019 Comunicat - Filiala SMART SA
21 Mar 2019 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare anuale 2018
18 Feb 2019 Comunicat - retehnologizarea statiei electrice de transformare 220/110 kV Craiova Nord
11 Feb 2019 Comunicat - retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110/20 kV Domnesti
31 Ian 2019 Raport BDO Audit SRL aferent contractelor raportate in semestrul II 2018 conf art 82, Legea 24 din 2017
18 Ian 2019 Comunicat - neîntrunire cvorum AGOA si AGEA din data de 18.01.2019
10 Ian 2019 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
10 Ian 2019 Calendar de comunicare financiară 2019
03 Ian 2019 Acceptare mandat – membru provizoriu Directorat
21 Dec 2018 Schimbari in componenta Directoratului
20 Dec 2018 Comunicat - neîntrunire cvorum AGEA din data de 20.12.2018
17 Dec 2018 Comunicat privind modalitatea de plata a dividendelor distribuite în temeiul HAGOA nr. 15 din data de 14.12.2018
11 Dec 2018 Comunicat-plata celui de-al cincilea cupon TEL18
23 Nov 2018 Revocare membru Directorat
19 Nov 2018 Comunicat - TEL - membru fondator al Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR)
12 Nov 2018 Conferinta telefonica investitori si analisti - rezultate trimestrul III 2018
01 Nov 2018 Comunicat - Acord de incetare servicii financiare de audit
12 Oct 2018 Fitch reconfirmă ratingul Companiei: BBB, perspectivă stabilă
02 Oct 2018 Comunicat de disponibilitate - SF interimare consolidate aferente sem I 2018
27 Sep 2018 Neîntrunire cvorum AGOA din data de 27.09.2018
24 Sep 2018 Transelectrica accelerează investițiile în Dobrogea
14 Sep 2018 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
14 Sep 2018 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale art. 144 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
24 Aug 2018 Numire membri provizorii Directorat
14 Aug 2018 Conferinta telefonica investitori si analisti - rezultate semestrul I 2018
08 Aug 2018 Modificare calendar financiar 2018
01 Aug 2018 Comunicat – Investiții finalizate în semestrul I 2018
26 Iul 2018 Raport Deloitte Audit SRL în conformitate cu art. 144 lit. B, alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018
12 Iul 2018 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
11 Iul 2018 Modificari in componenta Directoratului
04 Iul 2018 Moody s acordă Companiei ratingul Ba1, cu imbunatatirea perspectivei de la stabil la pozitiv
02 Iul 2018 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale art. 144 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
26 Iun 2018 Tarife reglementate aplicabile de la 1 iulie 2018
15 Iun 2018 Acceptare mandat – membru provizoriu Directorat
08 Iun 2018 Numire Președinte al Consiliului de Supraveghere si numire membru provizoriu Directorat
31 Mai 2018 Comunicat: Disponibilitate Raportare anuală 2017
21 Mai 2018 Renuntare la mandat membru Directorat
18 Mai 2018 Comunicat - Sancțiune ANRE
11 Mai 2018 Comunicat: Hotarare Guvern privind LEA 400kV Oradea-Bekescsaba
11 Mai 2018 Comunicat – detalii privind prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2018
04 Mai 2018 Comunicat - schimbare Președinte Directorat
04 Mai 2018 Comunicat - semnare contract intre Comisia Europeana si Transelectrica
03 Mai 2018 Comunicat: Disponibilitate Raport de sustenabilitate 2017
23 Apr 2018 Acceptare mandat – membru provizoriu Directorat
20 Apr 2018 Numire membru provizoriu Directorat
16 Apr 2018 Numire Președinte provizoriu al Consiliului de Supraveghere
02 Apr 2018 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
30 Mar 2018 Comunicat: Informare investitori cu privire la rezultatele financiare anuale 2017
27 Mar 2018 Modificare calendar financiar 2018
23 Mar 2018 Modificare calendar financiar 2018
15 Mar 2018 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
14 Mar 2018 Numire membri provizorii Directorat
05 Mar 2018 Comunicat-Îndreptare eroare materială în Hotararea nr 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05 martie 2018
20 Feb 2018 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
15 Feb 2018 Comunicat: Disponibilitate Rezultate anuale preliminare 2017
13 Feb 2018 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare preliminare anuale 2017
12 Feb 2018 Modificare calendar financiar 2018
29 Ian 2018 Raport Audit aferent contractelor raportate in semestrul II 2017 conf art 82, Legea 24 din 2017
26 Ian 2018 Aprobarea de către Comisia Europeana a unui grant
18 Ian 2018 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
15 Ian 2018 Prelungire mandat Directorat
15 Ian 2018 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
12 Ian 2018 Eveniment de raportat – solicitare convocare AGA - TEL
09 Ian 2018 Neîntrunire cvorum AGOA din data de 09.01.2018
22 Dec 2017 Comunicat - Sancțiune ANRE
22 Dec 2017 Cresterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem
21 Dec 2017 Calendarul de comunicare financiară 2018
19 Dec 2017 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
13 Dec 2017 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
13 Dec 2017 Comunicat – plată celui de-al patrulea cupon – TEL18
12 Dec 2017 Numire Președinte provizoriu Consiliu de Supraveghere și aprobare componență comitete consultative
07 Dec 2017 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
15 Nov 2017 Îndreptare eroare materială în SF încheiate la 30 septembrie 2017
14 Nov 2017 Demisie membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
13 Nov 2017 Comunicat privind modalitatea de plata a dividendelor distribuite în temeiul art. II si III din OUG nr. 29/2017
13 Nov 2017 Comunicat-respingere cerere privind anularea Hotărârii AGA din data de 16 octombrie 2017
10 Nov 2017 Întâlnire privind prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2017
02 Nov 2017 Comunicat - obținere cod LEI
02 Nov 2017 Comunicat - acțiune în anulare a Hotărârii AGA din data de 16 octombrie 2017
27 Oct 2017 Comunicat - precizari legate de serviciile tehnologice de sistem in anul 2017
12 Oct 2017 Raportare contract conform art 82 din L-24 din 2017
11 Oct 2017 Raport curent conform prevederilor art 82 din Legea nr 24 din 2017
09 Oct 2017 Raportare contract conform art 82 din L-24/2017
15 Sep 2017 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
15 Sep 2017 Numire membri provizorii Directorat
14 Sep 2017 Comunicat - Restituire impozit aferent dividendelor 2015-2016 catre Fonduri de Investitii
14 Sep 2017 Raport Audit aferent contractelor raportate in semestrul I 2017 conf art 82 din Legea 24-2017
23 Aug 2017 Îndreptare eroare materială în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru 26/27 septembrie 2017
09 Aug 2017 Detalii privind prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2017 și Disponibilitate Raport Semestrial – Semestrul I 2017
27 Iul 2017 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr 24 din 2017
20 Iul 2017 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr 24 din 2017
10 Iul 2017 Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr 24 din 2017
05 Iul 2017 Fitch acordă Companiei ratingul BBB, perspectivă stabilă
29 Iun 2017 Tarife reglementate aplicabile de la 1 iulie 2017
23 Iun 2017 Completare procedură de plată aferentă dividendelor 2016
20 Iun 2017 Raport curent conform prevederilor art 82 din Legea nr 24/2017
15 Iun 2017 Comunicat privind modalitatea de plata a dividendelor
14 Iun 2017 RC_neacceptare mandat membru provizoriu - Directorat
07 Iun 2017 RC conf art 82 din Legea 24/2017
31 Mai 2017 Schimbari in conducerea Companie
29 Mai 2017 Numire membru si Presedinte Directorat
29 Mai 2017 Neintrunire cvorum AGA din data de 29 mai 2017
15 Mai 2017 RC_conf art 82 din Legea 24/2017
15 Mai 2017 Raport de disponibilitate-rezultate financiare T1
12 Mai 2017 Prezentare rezultate financiare Q1_Conferinta telefonica
05 Mai 2017 RC_Contract TEL si SMART
28 Apr 2017 Raport curent-Motivare respingere în ședința AGOA din data de 27 aprilie 2017 a Raportului Anual 2016
21 Apr 2017 Raport curent-Incetare contract de mandat
05 Apr 2017 Raport curent - acceptare mandat - membru Directorat
31 Mar 2017 Acceptare mandat membru provizoriu CS
29 Mar 2017 Numire membru provizoriu al CS
29 Mar 2017 RC_numire membru Directorat
27 Mar 2017 Raport curent-Demisie membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
21 Mar 2017 Raport curent-intalnire investitori si analisti-rezultate financiare 2016
13 Mar 2017 RC_Renuntare la mandat - Presedinte Directorat
15 Feb 2017 Comunicat Disponibilitate Rezultate anuale preliminare 2016
01 Feb 2017 Raport curent-Numire membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere
27 Ian 2017 Raport audit aferent contractelor raportate in sem II 2016 conf art 225, Legea 297/2004
20 Ian 2017 Îndreptarea erorilor materiale din Rapoartele Curente publicate în sem II 2016 în conf. cu art. 225 din L 297/2004
11 Ian 2017 Calendar de comunicare financiara al TEL aferent anului 2017
04 Ian 2017 Raport Curent conform art 225 din Legea 297/2004
14 Dec 2016 RC_demisie membru CS
13 Dec 2016 Raport curent conform art 225 din Legea 297/2004
12 Dec 2016 Comunicat - plata dobanda obligatiuni Transelectrica
29 Nov 2016 RC_numire membru Directorat
24 Nov 2016 Incetare contract de mandat membru directorat
23 Nov 2016 Raport Curent conform art 225 din Legea 297/2004
17 Nov 2016 Raport curent conf art 225 din Legea 297/2004
15 Nov 2016 Rezumat al rezultatelor financiare la 30 septembrie 2016
14 Nov 2016 Comunicat de disponibilitate aferent rezultatelor financiare la 30.09.2016
14 Nov 2016 Comunicat_Detalii conferință telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare TRIM III 2016
13 Sep 2016 Raport curent conform articol 225 din legea 297/2004
29 Aug 2016 Comunicat – Disponibilitate Situații Financiare Interimare Consolidate la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2016
12 Aug 2016 Comunicat – Raport Semestrial – Semestrul I 2016
12 Aug 2016 Comunicat – Disponibilitate Situații Financiare Interimare Separate Simplificate la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2016 în limba engleză
10 Aug 2016 Disponibilitate raport S1 2016 si detalii intalnire prezentare rezultate S1 2016
05 Aug 2016 Modificare calendar financiar 2016
01 Aug 2016 Modificări survenite în structura acționariatului TEL
01 Aug 2016 ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport (RET) pe 10 ani (2016-2025)
27 Iul 2016 Raport Audit asupra informatiilor incluse in RC intocmite cf art 225 aferent sem I 2016
26 Iul 2016 Raport curent conf art 225 din Legea 297/2004
26 Iul 2016 Comunicat – Addendum la Convocarea AGOA și AGEA din data de 30/31 august 2016
11 Iul 2016 RC_23_2016_contract C18 din 08.07.2016_ST Sibiu_SMART SA
05 Iul 2016 Modificare calendar financiar 2016
04 Iul 2016 RC conf art 225 din Legea 297/2004
28 Iun 2016 Raport curent - tarife reglementate aplicabile de la 1 iulie 2016
14 Iun 2016 RC_Comunicat plata dividende 2015
08 Iun 2016 RC conf art 225 din Legea 297/2004
08 Iun 2016 RC conf art 225 din Legea 297/2004
26 Mai 2016 Raport curent-numire membru Directorat
25 Mai 2016 Incetare contracte de mandat
13 Mai 2016 Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2016
13 Mai 2016 Comunicat detalii teleconferinta - prezentare rezultate financiare trimestrul I 2016 - 16.05.2016
21 Apr 2016 RC_Moody's crește rating-ul TEL (Ba1, perspectiva stabilă)
23 Mar 2016 RC_Numire presedinte Consiliu de supraveghere
22 Mar 2016 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente anului 2015
01 Mar 2016 Addendum la material AGOA convocată pentru data de 28/29 martie 2016
26 Feb 2016 RC conf art 225 din Legea 297/2004
17 Feb 2016 RC conf art 225 din Legea 297/2004
28 Ian 2016 Raport Audit asupra informatiilor incluse in RC intocmite de TEL cf art 225
07 Ian 2016 RC_Declarația de conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB în perioada de tranziție
11 Apr 2013 Publicare Situatiilor Financiare corectate
21 Mar 2013 Clarificari cerute de CNVM
18 Mar 2013 Domnul Dumitru PIRVULESCU a fost numit în calitatea de presedinte al Consiliului de Supraveghere
04 Mar 2013 Contract semnat intre TEL si filiala ICEMENERG SA
04 Mar 2013 Consiliul de Supraveghere a avizat bugetul 2013, şi estimări 2014-2015
28 Feb 2013 Raport curent - schimbari in Directorat
27 Feb 2013 Erata la completare convocator AGOA din 14 martie 2013
15 Feb 2013 Comunicat de disponibilitate rezultate anuale preliminare 2012
14 Feb 2013 RC_Schimbari in Conducerea TEL
14 Feb 2013 Raport curent contracte piata de energie - 2013
11 Feb 2013 Status litigiu cu SC Eolica Dobrogea SRL
30 Ian 2013 Raportul Auditorului KPMG Audit SRL cu privire la RC intocmite de TEL in Sem. II 2012, cf.art. 225 din. 297/2004 si a Reg.1/2006 CNVM
30 Ian 2013 Completare rapoarte curente din 23.01.2013
23 Ian 2013 Raport curent contracte piata de energie 2012
28 Dec 2012 Raport curent privind tariful aferent anului 2013
27 Dec 2012 Neintrunire cvorum AGAO si AGAE 27 decembrie 2012
20 Dec 2012 Raport curent_rating Moody's
19 Dec 2012 Contract conectare statii Draganesti Olt, Gradiste si Stuparei la reteaua de fibra optica
19 Dec 2012 Stadiu litigiu cu actionarul Tudor Dimofte
14 Dec 2012 Raport curent completare material nr.5 AGOA 27.12.2012
12 Dec 2012 Stadiu litigiu cu actionarul Tudor Dimofte
11 Dec 2012 Investigatie OPCOM
03 Dec 2012 Contract semnat pentru retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest - partea tehnologica
22 Nov 2012 Amanare termen de judecata in dosarul nr. 37598/3/2012
21 Nov 2012 Numire presedinte Consiliul de Supraveghere
21 Nov 2012 Raport curent numire Directorat
15 Nov 2012 Modificarea organigramei companiei Transelectrica
14 Nov 2012 Comunicat disponibilitate Rezultate financiare TRIM III 2012
02 Nov 2012 Semnare contract subsecvent intre Transelectrica si BRD - Groupe Societe Generale
25 Oct 2012 Schimbari in conducerea Companiei
22 Oct 2012 Raport curent de actualizare privind stadiul litigiilor cu actionarul Tudor Dimofte
08 Oct 2012 Contract semnat pentru retehnologizarea statiei 220/110 kV Barbosi
02 Oct 2012 Raport curent privind amanarea termenului de judecata - dosar nr.37600/3/2012
01 Oct 2012 Raport curent citatie
18 Sep 2012 Intalnire analisti
12 Sep 2012 Comunicat de disponibilitate Situatii Financiare Consolidate Sem.I 2012
10 Sep 2012 Comunicat privind modificarea calendarului financiar pe anul 2012
14 Aug 2012 Comunicat de disponibilitate Raport SEM. I 2012
10 Aug 2012 Raport Auditor 2011 (conform art. 225 din Legea 297/2004)
10 Aug 2012 Raport Auditor Sem I 2012 (conform art. 225 din Legea 297/2004)
09 Aug 2012 Transelectrica SA informează investitorii asupra contractelor sau actelor adiţionale cu valoare mai mare de 50.000 de euro, încheiate cu OPCOM SA, la sfârşitul anului 2010 cu efecte în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011
08 Aug 2012 Raport curent completare informatii cu privire la retehnologizarea statiei Lacu Sarat