Editor de Bunuri

Nationale

Afilieri la organisme/asociatii nationale

  • CNR-CME - Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei  (www.cnr-cme.ro)

  • CNR-CIGRE - Asociația Comitetul Național Român CIGRE (www.cigre.org.ro)

  • ALSTR - Asociația pentru Lucrul sub Tensiune din România (www.smarsb/ro/alstr)

  • SIER - Societatea Inginerilor Energeticieni din România (www.sier.ro)

  • CRE - Centrul Român al Energiei (www.crenerg.org)

  • AmCham - Asociația Camera de Comerț Americană în România (www.amcham.ro)

  • ACUE-PD - Asociația Companiilor de Utilități din Energie-Producție și Distribuție (www.acue.ro)

  • APEN  - Asociatia Patronala "Energia" (www.fpen.ro)

  • ASRO - Asociatia de Standardizare din România (www.asro.ro)

1. Comitetul tehnic 140 „Teleconducere, teleprotectie sitelecomunicatii conexe pentru sisteme electroenergetice EMS-SCADA"

2. Comitetul tehnic 144 "Fiabilitate si mentenabilitate"

3. Comitetul tehnic 164 "Echipamente pentru măsurarea energiei electrice şi controlul sarcinii

4. Comitetul tehnic 147 „Aspecte referitoare la parametrii sistemelor electroenergetice, conectarea generatoarelor la retele electrice si interfata utilizatorului cu reteaua inteligenta"

5. Comitetul tehnic 373 "Grupul de managementul riscului"

6. Comitetul tehnic 374 „Evaluarea conformitatii"

7. Comitetul tehnic 376 „Securitatea societatii