Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare - etape, participanti (link ANRE - termene si forme adoptate)

Forma de lucru a normelor:

Programul de discutie a normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

  • 06 septembrie 2017 - workshop cu toate părțile interesate

             - prezentarea din cadrul întâlnirii de la hotel Novotel între OTS-OD-ANRE-ACUE-Producători privind condițiile tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public a consumatorilor

Diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea codului:

  • Întâlnire tehnică Ministerul Energiei – ANRE – DSO – TSO - 10.08.2016 ora 11:00 – Bucureşti
            - Informare generală
            - Documente prezentate:
                                      - Prezentarea Codului de rețea privind racordarea consumatorilor 1388_2016
                                      - Actualizarea Normativului DAS-fmin
Ordine ANRE:
- Ordin ANRE nr. 42/29.05.2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare
Ordin ANRE nr. 67/30.05.2019 pentru aprobarea Normei Tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
Ordinul ANRE nr. 157/24.06.2019 privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru extinderea aplicarii si acordarii derogarilor privind cerintele prevazute in normele tehnice de racordare
 
 
Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind implementarea Codului DCC vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de email: coduri_conectare_retea@transelectrica.ro