Editor de Bunuri

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA Președinte CS 30-03-2019 30-11-2019
2 Adrian MITROI Membru CS provizoriu 30-03-2019 30-11-2019
3 Ionică BĂDILĂ Membru CS provizoriu 30-09-2019 30-11-2019
4 Petru TĂRNICERU Membru CS provizoriu 30-09-2019 30-11-2019
5 Virginia Mihaela TOADER Membru CS provizoriu 30-03-2019 30-11-2019
6 Mihaela CONSTANTINOVICI Membru CS provizoriu 30-03-2019 30-11-2019
7 Florin-Radu CIOCĂNELEA Membru CS provizoriu 08-04-2019 30-11-2019

Afișare Conținut Web

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, trebuie sa declare în mod formal, daca este independent, precum și ori de câte ori intervine o schimbare în statutul său, arătând motivele pentru care se consideră independent.

 

Editor de Bunuri

Comitetul de nominalizare si remunerare

Mihaela CONSTANTINOVICI  - presedinte

Adrian MITROI  - membru

Petru TĂRNICERU  - membru

Ionică BĂDILĂ  - membru

Florin – Radu CIOCĂNELEA - membru

 

 


Editor de Bunuri

Comitetul de audit

Adrian MITROI – presedinte

Mircea Gheorghe Dumitru COSEA - membru

Virginia Mihaela TOADER - membru

Petru TĂRNICERU  - membru

Ionică BĂDILĂ - membru

 


Editor de Bunuri

Comitetul de securitate energetica

Mircea Gheorghe Dumitru COSEA – presedinte

Virginia Mihaela TOADER - membru

Mihaela CONSTANTINOVICI  – membru

Florin – Radu CIOCĂNELEA - membru