Editor de Bunuri

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA Președinte CS 30-03-2019 29-09-2019
2 Adrian MITROI Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
3 Alin-Sorin MITRICA Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
4 Constantin DUMITRU Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
5 Virginia Mihaela TOADER Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
6 Mihaela CONSTANTINOVICI Membru CS provizoriu 30-03-2019 29-09-2019
7 Florin – Radu CIOCĂNELEA Membru CS provizoriu 08-04-2019 29-09-2019

Afișare Conținut Web

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, trebuie sa declare în mod formal, daca este independent, precum și ori de câte ori intervine o schimbare în statutul său, arătând motivele pentru care se consideră independent.

 

Editor de Bunuri

Comitetul de nominalizare si remunerare

Constantin DUMITRU - presedinte

Mihaela CONSTANTINOVICI - membru

Adrian MITROI - membru

Alin - Sorin MITRICA - membru

Florin – Radu CIOCANELEA - membru

 


Editor de Bunuri

Comitetul de audit

Adrian MITROI – presedinte

Mircea Gheorghe Dumitru COSEA - membru

Virginia Mihaela TOADER - membru

Alin -Sorin MITRICA - membru


Editor de Bunuri

Comitetul de securitate energetica

Mircea Gheorghe Dumitru COSEA – presedinte

Virginia Mihaela TOADER - membru

Constantin DUMITRU – membru

Florin – Radu CIOCANELEA – membru