Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare - etape, participanti (link ANRE - termene si forme adoptate)

Forma de lucru a normelor:

Programul de discutie a normei inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

  • 26 iulie 2018 - workshop cu părțile interesate

Date desfășurare workshop:

Diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea codului:

Ordine ANRE:

- Ordin ANRE nr. 46/13.06.2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la rețeaua electrică de transport sau de distribuție și modulelor generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează în curent continuu la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare

Ordinul ANRE nr. 157/24.06.2019 privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru extinderea aplicarii si acordarii derogarilor privind cerintele prevazute in normele tehnice de racordare

Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind implementarea Codului de rețea HVDC vă rugăm să ne contactați prin email: coduri_conectare_retea@transelectrica.ro