Afișare Conținut Web

Proceduri ce decurg din implementarea codului

1. Procedura de notificare a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (MGCCC)"

Prezenta procedura este supusă consultării publice începând cu data de 15.11.2018 și până la data de 06.12.2018, dată până la care așteptăm puncte de vedere cu observații și comentarii la următoarele adrese de e-mail: