Asset Publisher

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrare PRE

Pentru inregistrarea Parti Responsabile cu Echilibrarea trebuie parcursi urmatorii pasi:

1. sa verifice ca are o licenta de producere sau furnizare de energie electrica valabila;

2. sa verifice ca are deja alocat un cod EIC si sa-l cunoasca pe acesta (informatii suplimentare asupra codurilor EIC le puteti gasi in meniul de "alocare coduri EIC).

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obtinerea codului EIC trebuiesc parcurse urmatoarele etape:
- se completeza formularul tip de acordare a codului EIC formular tip pentru alocare cod EIC;
- se trimite formularul tip completat prin fax la numarul 021 - 303.56.30;
- se astepte raspunsul prin fax cu codul EIC ce i-a fost alocat;

- se verifica pe site-ul: ENTSOE, ca propriul cod EIC exista

Contact

UNO-DEN, DIRECTIA OPERATIVA, Operatorul Pietei de Echilibrare

B-ul Hristo Botev,nr 16-18, sector 3, Bucuresti,Romania 

Serviciu Operare

Tel: +40 21 303 5823, +40 21 303 5856,

Fax: +40 21 303 5630; +40 21 303 5699

3. sa completeze cererea tip pentru solicitarea inregistrarii ca PRE Cerere tip inregistrare PRE;

4. sa transmita aceasta cerere completata la CN TRANSELECTRICA SA / Directia Comerciala avand in anexa  :

documentele de referinta trimise:

·   prin posta la adresa CN TRANSELECTRICA –Directia Comerciala, Strada Olteni 2-4, sector 3,  CP 030786 in atentia Serviciului Piete Administrate

       Directia Comerciala/ Serviciu Piete Administrate   

        Tel. 021.3035939; 021.3035806;      

       Fax.021.3035847,

        e-mail: [email protected]

- copia licentei si conditiile asociate;

- copii ale licentelor pentru toate partile pentru care PRE isi asuma responsabilitatea 

delegarea responsabilitatilor de echilibrare de la toti participantii la piata implicati; aceasta delegare se face prin formularul tip delegatie responsabilitate;

- specimene de semnatura ale reprezentantilor PRE;

- certificat de inregistrare fiscala (copie);

- banca si cont societate ( RON);

- scrisoare de garantie pentru parte responsabila cu echilibrarea;( PO Garantii);

- declaratie privind initierea demersurilor pentru incheierea conventiei de masurare-agregare cu OMEPA; aceasta declaratie se face prin formularul tip declaratie OMEPA

  - date de contact si disponibilitate in formularul tip date contact

- lista capacitatilor tuturor producatorilor/ consumatorilor (cumulate pentru consumatori) in formularul lista capacitati
- prognoza anuala de energie pentru toti consumatorii/ producatorii formatul tip prognoza anuala

Pentru a functiona pe piata de energie se semneaza si urmatoarele contracte

Contract de transport al energiei electrice  Tel.021.3035809,

e-mail:[email protected]

Contract de alocare de capacitate pe granita  Tel. 021.3035731 , 

e-mail:[email protected]

Contract de cogenerare  Tel.021.3035792, 

[email protected];

 

5. Sa semneze cu OMEPA conventia de masurare-agregare si sa atasaze o copie la cererea pentru solicitarea inregistrarii ca PRE;

6. Sa semneze si sa transmita la TRANSELECTRICA Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, 1 exemplar Participant si 1 exemplar  Transelectrica.

Conventia de Asumarea Responsabilitatii Echilibrarii, exemplar participant

Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, exemplar Transelectrica .
 

8. Pentru inregistrare, retragerea si revocarea ca PRE la Piata de echilibrare trebuie consultata procedura operationala Inregistrare, retragerea si revocarea unei PRE