Asset Publisher

Capacity Allocation Market- Contract de comodat

Notă lunară de regularizare pe PE reprezintă:

Notă de regularizare lunară întocmitǎ de OTS, pentru fiecare PPE, care sintetizează tranzacțiile angajate şi tranzacțiile definitive de energie de echilibrare ale PPE pe PE în fiecare lună calendaristică

Notele lunare de regularizare pe PE pentru tranzațiile angajate și tranzacțiile definitive sunt disponibile pentru PPE în sistemul informatic al PE la meniul Settlement, in formatele .xls  și .pdf