Editor de Bunuri

Dispecerul Energetic National - 60 de ani de echilibru şi siguranţă

Dispecerul Energetic National (DEN) aniversează 60 de ani de când s-a scris prima filă memorabilă din istoria energeticii româneşti.

Denumit de mai mulţi specialişti "creierul sistemului energetic national", acesta a avut o evoluţie impresionantă de-a lungul timpului. La data de 1 februarie 1955 s-a înfiinţat Dispecerul Energetic Naţional, iniţial sub denumirea de Serviciul Dispecer Naţional. La iniţiativa conducătorilor tehnici şi a dispecerilor care au contribuit la înfiinţarea Dispecerului Energetic Naţional, în data de 13 iunie 1955, s-a asigurat prima tură, aceasta fiind şi data oficială de naştere a DEN. Acest moment a reprezentat, de fapt, baza pentru dezvoltarea şi transformările ulterioare ale conducerii Sistemului Electroenergetic Naţional.

Rolul şi sarcinile DEN au crescut foarte mult în ultima perioadă şi tendinţa e ascendentă ţinând cont de evoluţiile în plan european, de integrarea prin cuplarea pieţelor de energie internaţionale şi de rolul crescut pe care CNTEE Transelectrica SA îl are în regiune.

În calitate de Operator de Transport şi de Sistem (OTS), Transelectrica asigură siguranţa în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) şi îmbunătăţirea permanentă a performanţei tehnologice a sistemului şi a adecvanţei Reţelei Electrice de Transport (RET), îndeplinind standardele impuse de calitate ridicată. De la înfiinţare şi până în prezent, la dezvoltarea Dispecerului Energetic Central şi a celor 5 dispecerate energetice teritoriale, au contribuit cu devotament multe generaţii de specialişt, care prin modul în care au condus Sistemul Electroenergetic Naţional în cei 60 de ani, au demonstrat un înalt  profesionalism şi eficienţă maximă pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.

CNTEE Transelectrica SA a progresat an de an inregistrând realizări valabile care i-au adus recunoaştere pe plan naţional şi internaţional ca o companie puternică, cu rol strategic pe piaţa de energie electrică din România  şi un participant  important pe piaţa regională de electricitate.

Aniversarea  a 60 de ani de la înfiinţare reprezintă un moment de recunoaştere a efortului conjugat al oamenilor, care au contribuit la naşterea, dezvoltarea şi consolidarea Dispecerului Energetic Naţional pe piaţa de electricitate din România şi care, cu siguranţă, vor face faţă tuturor provocărilor viitoare.  


Editor de Bunuri

#hide the portlet