Editor de Bunuri

1. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Consumul de Energie Electrica

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003.
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Consumul realizat al SEN
CM Anexa Cap.5.8,
GGP 1.1,
CC 15.3.2.3
- pentru fiecare interval de dispecerizare din ziua anterioara - valori brute
Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare

Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii.

- valoare medie, maximă zilnică Rapoarte operative pe ani format DOC/XLS
- valori in timp real Starea sistemului in timp real
2 Consumul prognozat zilnic
CM Anexa Cap.5.7
GGP 1.2
CC 15.3.1.2a), 15.3.2.2 b ii)
- valori orare
- valori nete/brute
Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
3 Consumul prognozat săptămânal
CM Anexa Cap.5.7
GGP 1.3
- valori orare
- valori nete/brute
4 Consum prognozat lunar
CM Anexa Cap.5.7
- valori orare
- energii lunare
5 Prognoza de consum totală şi la vârf cel puţin pentru anul următor (până la maximum 10 ani în avans)
CM Anexa Cap.5.7
GGP 1.4
- valori medii lunare
- perspectiva până la maxim 10 ani în avans