Editor de Bunuri

Transparenta

Sectiunea Transparenta contine informatiile, detinute de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., necesare a fi publicate conform prevederilor urmatoarelor documente:

 1. Codul comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004
 2. Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003.
 3. Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica,
 4. Metodologia de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si prevenirea abuzului de pozitie dominanta
 5. Standard de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice

Gruparea informatiilor a avut la baza modelul studiului Legal Survey on Transparency, realizat de ETSO in octombrie 2008, rezultand urmatoarele categorii:

 1. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Consumul de Energie Electrica
 2. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Investitiile si Planificarea Retelei de Transport
 3. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Calculul Capacitatilor de Transport
 4. Cerinte privind transparenta informtiilor referitoare la Prognoza Capacitatilor de Transport
 5. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Alocarea Capacitatilor – rezultate/utilizare
 6. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Functionarea Retelei de Transport
 7. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Productie
 8. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Echilibrare si STS