Editor de Bunuri

Modalități de Acces la Rețea

Hotararea nr.48/17.04.2014 a Directoratului Transelectrica

Hotararea nr. 66 din data de 28 noiembrie 2013 a Directoratului Transelectrica

Anunt important privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (revenire la anuntul din 10 februarie 2011)

CNTEE Transelectrica SA in calitate de operator de transport si sistem, informeaza toti agentii economici care solicita accesul la retelele electrice de interes public umatoarele:
- In conformitate cu art 14 alin 3 din HG 90 /2008 - "studiul de solutie se elaboreaza de catre operatorul de retea si se plateste de solicitant. Costurile pentru realizarea studiului de solutie se stabilesc de operatorul de retea pe baza de deviz, respectandu-se principiile liberei concurente".
- Avand in vedere noua structura organizatorica si functionala valabila la 20 iunie 2011, solicitarile privind elaborarea studiilor de solutie pentru racordarea la retelele electrice, vor fi adresate in mod obligatoriu la Transelectrica, direct la Directia Acces RET si CTES din cadrul Companiei.

Racordare la RET si eliberare amplasament

 

LISTA REGLEMENTARI ANRE PRIVIND RACORDAREA LA RET

 

Ordin ANRE

Obiectul reglementarii

Data intrarii in vigoare-Monitorul Oficial nr.

Modificat/completat prin Ordin ANRE nr

       
 

CERINTE PENTRU RACORDARE

   
       

59/2013

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

        18.12.2013-

       MO 517/2013

63/2014

63/2014

Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr 59/2013

          18.07.2013-

         MO 537/2014

-

74/2014

Ordin pentru aprobarea continutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

        13.08.2014-

         MO 603/2014

-

5/2014

Ordin pentru aprobarea continutului cadru al certificatelor de racordare

           29.01.2014-

         MO 72/2014

-

25/2016

Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii din retea

           22.06.2016 -

         MO 504/20016

 -

102/2015

Ordin privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele de interes public

            01.07.2016 -

          MO 519/2015

-

11/2015

Ordin - pentru aprobarea contractului- cadru de racordare la retelele electrice de interes public

           25.04.2015-

         MO 153/2015

-

 

   

 

 

 

 

 

 

CONDITII TEHNICE PENTRU RACORDAREA LOCURILOR DE CONSUM SI /SAU PRODUCERE

51/2009

Ordin pentru aprobarea normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene"

       11.05.2009-

        MO 306/2009

29/2013

29/2013

 Ordin privind modificarea si completarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene", aprobata prin Ordinul ANRE nr 51/2009

         29.05.2013-

         MO 307/2013

-

30/2013

Ordin pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice"

          30.05.2013-

         MO 312/2013

74/2013

74/2013

Ordin pentru aprobarea Procedurii pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin(4) al art. 25 din Norma tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice" aprobat prin Ordinul ANRE nr.30/2013

          06.11.2013-

         MO 682/2013

59/2014

59/2014

Ordin privind modificarea Ordinului ANRE nr.74/2013 pentru  aprobarea Procedurii pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin(4) al art. 25 din Norma tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice" aprobata prin Ordinul ANRE nr.30/2013

           14.07.2014-

          MO 521/2014

-

20/2004

Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al retelei electrice de transport

            08.09.2004-

           MO 828/2004

35/2004

35/2004

Ordin pentru modificarea si completarea Codului tehnic al retelei electrice de transport

            14.12.2004-

            MO 1195/2004

-

4/2007

Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice-revizia I

             18.04.2007-

             MO 259/2007

49/2007

49/2007

Ordin pentru modificarea si completarea  Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice-revizia I

 

 

 

               18.12.2007-

              MO 865/2007

-

                                                TARIFARE UTILIZATORI

11/2014

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

               27.02.2014-

              MO 145/2014

87/2014

87/2014

 Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul ANRE nr.11/2014

              30.09.2014-

            MO 713/2014

-

61/2014

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare,certificatelor de racordare si avizelor de amplasament

              01.08.2014-

             MO 537/2014

-

114/2014

Ordin pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament

               01.12.2014-

              MO 826/2014

-

141/2014

Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici  la stabilirea tarifelor de racordarea a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

               01.01.2015-

              MO 893/2014

-

 

Etapele procesului de racordare la retelele electrice

a) etapa preliminară de documentare si informare a utilizatorului;

b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de retea si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;

c) stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrică si emiterea de către operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de retea si utilizator;

e) realizarea lucrărilor de racordare la reteaua electrică si punerea în functiune a instalatiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;

g) emiterea de către operatorul de retea a certificatului de racordare a locului de consum si/ sau de producere;

h) punerea sub tensiune finală a instalatiei de utilizare.

 

Ghidul Utilizatorilor care se racordeaza la RET

-Anexa 1 - Lista documentelor necesare obinerii ATR

-Anexa 2 - Cost studii si tarif avize

- Anexa 3 - Cerere de racordare

- Date tehnice si energetice pentru producatori/consumatori care se anexeaza cererii de racordare

-     centrale electrice eoliene: Ordinul ANRE nr. 51/2009, modificat si completat prin Ordinul ANRE 29/2013;

-     centrale electrice fotovoltaice: Ordinul ANRE nr.30/2013

-     alte tipuri de producatori/consumatori: Anexa nr.2 din Codul Tehnic al RET aprobat prin Ordinul ANRE nr. 20/2004

 

Tipuri
de contracte

·         Contracte de racordare;

·         Contracte de eliberare amplasament.

·         Contracte de realizare conditii de coexistenta

 

 

 

 

 

-Exemplu de fisier prognoza eoliana

-day ahead

-intra-day

Recomandari privind cunostintele necesare personalului de comanda operativa al DLC (centru de dispecer local pe centrala) al CEE

Cerinte minimale pentru infiintarea unui centru de dispecer local pe centrala si a celor privind atributiile si obligatiile personalului de comanda operativa

 

Exemplu de fisier prognoza eoliana

-day ahead

-intra-day

Cerinte tehnice obligatorii pentru CEED

Cerinte tehnice obligatorii pentru CEF

Stabilirea punctului de delimitare

Recomandari privind cunostintele necesare personalului de comanda operativa al DLC (centru de dispecer local pe centrala) al CEE

Cerinte minimale pentru infiintarea unui centru de dispecer local pe centrala si a celor privind atributiile si obligatiile personalului de comanda operativa