Editor de Bunuri

Modalități de Acces la Rețea

 

 

Procedura operațională privind stabilirea întăririlor de rețea necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, a valorii puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, a componentei Ti a tarifului de racordare și a condițiilor de constituire a garanțiilor financiare

Procedura operationala privind stabilirea costurilor aferente lucrarilor de intarire generale de care beneficiaza mai multi utilizatori pentru racordarea locurilor de producere/locurilor de consum si de producere

Hotararea nr.48/17.04.2014 a Directoratului Transelectrica

Hotararea nr. 66 din data de 28 noiembrie 2013 a Directoratului Transelectrica

Anunt important privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (revenire la anuntul din 10 februarie 2011)

CNTEE Transelectrica SA in calitate de operator de transport si sistem, informeaza toti agentii economici care solicita accesul la retelele electrice de interes public umatoarele:
- In conformitate cu art 14 alin 3 din HG 90 /2008 - "studiul de solutie se elaboreaza de catre operatorul de retea si se plateste de solicitant. Costurile pentru realizarea studiului de solutie se stabilesc de operatorul de retea pe baza de deviz, respectandu-se principiile liberei concurente".
- Avand in vedere noua structura organizatorica si functionala valabila la 20 iunie 2011, solicitarile privind elaborarea studiilor de solutie pentru racordarea la retelele electrice, vor fi adresate in mod obligatoriu la Transelectrica, direct la Directia Acces RET si CTES din cadrul Companiei.

Racordare la RET si eliberare amplasament

 

LISTA REGLEMENTARI ANRE PRIVIND RACORDAREA LA RET

 

Ordin ANRE

Obiectul reglementarii

Data intrarii in vigoare-Monitorul Oficial nr.

Modificat/completat prin Ordin ANRE nr

       
 

CERINTE PENTRU RACORDARE

   
       

59/2013

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

        18.12.2013-

       MO 517/2013

63/2014

63/2014

Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr 59/2013

          18.07.2013-

         MO 537/2014

-

74/2014

Ordin pentru aprobarea continutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

        13.08.2014-

         MO 603/2014

-

5/2014

Ordin pentru aprobarea continutului cadru al certificatelor de racordare

           29.01.2014-

         MO 72/2014

-

25/2016

Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii din retea

           22.06.2016 -

         MO 504/20016

 -

102/2015

Ordin privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele de interes public

            01.07.2016 -

          MO 519/2015

-

11/2015

Ordin - pentru aprobarea contractului- cadru de racordare la retelele electrice de interes public

           25.04.2015-

         MO 153/2015

-

 

   

 

 

 

 

 

 

CONDITII TEHNICE PENTRU RACORDAREA LOCURILOR DE CONSUM SI /SAU PRODUCERE

72/2017

Ordin pentru aprobarea normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

       02.08.2017 -

        MO 688/2017

214/2018

214/2018

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei Tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

         19.12.2018 -

         MO 27/2019

-

208/2018

Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

          14.12.2018 -

         MO 26/2019

-

51/2019

Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public

          17.04.2019 -

         MO 318/2019

-

67/2019

Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețele electrice de itneres public pentru locurile/nodurile de consum

30.05.2019 - 

MO 471/2019

-

4/2007

Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice-revizia I

             18.04.2007-

             MO 259/2007

49/2007

49/2007

Ordin pentru modificarea si completarea  Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice-revizia I

 

 

 

               18.12.2007-

              MO 865/2007

-

                                                TARIFARE UTILIZATORI

11/2014

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

               27.02.2014-

              MO 145/2014

87/2014

87/2014

 Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul ANRE nr.11/2014

              30.09.2014-

            MO 713/2014

-

61/2014

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare,certificatelor de racordare si avizelor de amplasament

              01.08.2014-

             MO 537/2014

-

114/2014

Ordin pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament

               01.12.2014-

              MO 826/2014

-

141/2014

Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici  la stabilirea tarifelor de racordarea a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

               01.01.2015-

              MO 893/2014

-

 

Etapele procesului de racordare la retelele electrice

a) etapa preliminară de documentare si informare a utilizatorului;

b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de retea si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;

c) stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrică si emiterea de către operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de retea si utilizator;

e) realizarea lucrărilor de racordare la reteaua electrică si punerea în functiune a instalatiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;

g) emiterea de către operatorul de retea a certificatului de racordare a locului de consum si/ sau de producere;

h) punerea sub tensiune finală a instalatiei de utilizare.

 

Ghidul Utilizatorilor care se racordeaza la RET

-Documentația anexată cererii de racordare

-Anexa 2 - Cost studii si tarif avize

-Cerere de racordare

- Date tehnice si energetice pentru producatori/consumatori care se anexeaza cererii de racordare:

-     pentru centrale formate din module generatoare de tip eolian/fotovoltaic se completează Anexele din Ordinul ANRE 208/2018, corespunzătoare categoriei din care face parte centrala formată din module generatoare.

-    pentru unitățile generatoare care au în componență grupuri generatoare sincrone se completează Anexele din  Ordinul ANRE nr. 72/2017 , actualizat cu Ordinul ANRE nr. 214/2018, corespunzătoare categoriei din care face parte unitatea generatoare.

-     pentru consumatori  se completează Anexele din Ordinul ANRE nr. 67/2019.

- pentru instalațiile de stocare se completează Anexele din Ordinul ANRE nr. 3/2023.

 

Tipuri
de contracte

·         Contracte de racordare;

·         Contracte de eliberare amplasament.

·         Contracte de realizare conditii de coexistenta

 

 

 

 

 

-Exemplu de fisier prognoza eoliana

-day ahead

-intra-day

Recomandari privind cunostintele necesare personalului de comanda operativa al DLC (centru de dispecer local pe centrala) al CEE

Cerinte minimale pentru infiintarea unui centru de dispecer local pe centrala si a celor privind atributiile si obligatiile personalului de comanda operativa

 

Exemplu de fisier prognoza eoliana

-day ahead

-intra-day

Stabilirea punctului de delimitare

Recomandari privind cunostintele necesare personalului de comanda operativa al DLC (centru de dispecer local pe centrala) al CEE

Cerinte minimale pentru infiintarea unui centru de dispecer local pe centrala si a celor privind atributiile si obligatiile personalului de comanda operativa