Afișare Conținut Web

Proceduri ce decurg din implementarea codului

Consultare publică Proceduri Operaționale: propunerea CNTEE Transelectrica SA privind conţinutul:

1) Procedurii Operaționale Conţinutul şi formatul cadru al Notificărilor de Program, al Declaraţiilor de Disponibilitate şi modificarea acestora, Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/133;

2) Procedurii Operaționale  Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea Ofertelor pe Piaţa de Echilibrare, COD:TEL-.07.VI ECH-DN/138;

3) Procedurii Operaționale Selectarea ofertelor din Piața de Echilibrare În scopul activării energiei de echilibrare, Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/240.

 

            Vă rugam să transmiteți observații și comentarii, până în data de 18.07.2022, la adresele de email [email protected], [email protected] ca documente Word şi PDF. Observaţiile vor fi structurate conform modelului ataşat. MODEL TABEL OBSERVAȚII