Afișare Conținut Web

Rapoarte Curente

Data Subiect Fisier atasat
18-11-2020 Acceptare mandate membri Directorat
17-11-2020 Numire membri Directorat in urma unei proceduri de selectie a candidatilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
11-11-2020 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2020
30-10-2020 Acceptare mandat membru provizoriu Directorat
29-10-2020 Numire membru provizoriu Directorat
28-10-2020 Încetarea mandatului unui membru provizoriu al Directoratului
12-10-2020 Prelungire mandate membri provizorii Directorat
01-10-2020 Publicare anunt privind selectia membrilor Directoratului
30-09-2020 Acceptare mandate membri Consiliul de Supraveghere, alegere Presedinte Consiliul de Supraveghere si componenta comitete consultative din cadrul consiliului
25-09-2020 Notificare - detineri majore ale PAVAL HOLDING SRL si DEDEMAN SRL (peste/sub 5% din capitalul social al TEL)
14-09-2020 Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocata pentru data de 28/29.09.2020 din partea actionarului majoritar
11-09-2020 Lista scurtă candidați Consiliul de Supraveghere
12-08-2020 Comunicat – actualizare date personale membru Consiliul de Supraveghere
11-08-2020 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente semestrului I 2020
30-07-2020 Raport Auditor aferent sem I 2020, în conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018
15-07-2020 Scrisoare de asteptari pentru CNTEE Transelectrica S.A.
01-07-2020 Tarife reglementate aplicabile de la 01 iulie 2020
15-06-2020 Acceptare mandate – membri provizorii Directorat
09-06-2020 Numire membri provizorii Directorat
03-06-2020 Desființarea, respectiv înființarea, unor sedii secundare ale Companiei în data de 10.06.2020 și intrararea în vigoare la aceeași dată a modificărilor Actului constitutiv aprobate prin HAGEA nr.7/2020
02-06-2020 Numire Președinte CS și aprobare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere
27-05-2020 Comunicat privind modalitatea de plată a dividendelor distribuite în temeiul HAGOA nr. 5/2020
26-05-2020 Afilierea TEL la actionariatul SEE RSC
13-05-2020 Detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2020
11-05-2020 Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 28/29.05.2020 din partea acționarului majoritar
06-05-2020 Moody's reconfirmă Companiei ratingul Ba1, cu perspectivă pozitivă
29-04-2020 Comunicat publicare materiale raportare anuala 2019
28-04-2020 Acceptare mandat membru Directorat
23-04-2020 Recomandari privind AGOA din 28/29 aprilie 2020 in contextul COVID-19
16-04-2020 Contract TEL - TLT
09-04-2020 Modificări în componența Directoratului
23-03-2020 Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare anuale 2019
18-03-2020 Comunicat - continuarea activității TEL în contextul COVID-19
10-03-2020 Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 26/27.03.2020 din partea acționarului majoritar, SGG
05-03-2020 Neîntrunire cvorum AGOA și AGEA din data de 05.03.2020
25-02-2020 Revocare proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 14107/19.02.2020
24-02-2020 Eroare site TEL in data de 21 februarie 2020
21-02-2020 Invitație consultări cu acționarii CNTEE "Transelectrica" S.A. în vederea definitivării scrisorii de așteptări
20-02-2020 Sanctiune ANRE
17-02-2020 Completare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere
14-02-2020 Comunicat-Rezultate financiare preliminare 2019
13-02-2020 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
11-02-2020 Numire membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere
10-02-2020 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
07-02-2020 Numire membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere
03-02-2020 Renunțare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
29-01-2020 Raport Auditor extern, sem II 2019, în conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018
17-01-2020 Tarife reglementate aplicabile de la 16 ianuarie 2020
14-01-2020 Completare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere
10-01-2020 Acceptare mandat membru provizoriu Directorat
09-01-2020 Numire membru provizoriu Directorat
09-01-2020 Calendar de Comunicare Financiară
08-01-2020 Demisie membru provizoriu Directorat
07-01-2020 Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
06-01-2020 Raportare conform art. 82 din L-24/2017
06-01-2020 Numire membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere