Editor de Bunuri

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrare PRE

Pentru inregistrarea Parti Responsabile cu Echilibrarea trebuie parcursi urmatorii pasi:

1. sa verifice ca are o licenta de producere, trading sau furnizare de energie electrica valabila;

2. sa se verifica ca propriul cod EIC exista, pe site-ul Transelectrica (//www.transelectrica.ro/web/tel/alocare-coduri-eic), in lista "Coduri alocate pentru participantii din Romania"

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obtinerea codului EIC trebuiesc parcurse urmatoarele etape:
- se completeza formularul tip de acordare a codului EIC formular tip pentru alocare cod EIC;
- se trimite formularul tip completat prinprin fax 021 303 5630 sau scanată la adresa de e-mail: [email protected]
- se astepte raspunsul prin fax cu codul EIC ce i-a fost alocat;

Contact

UNO-DEN, DIRECTIA OPERATIVA, Operatorul Pietei de Echilibrare

B-ul Hristo Botev,nr 16-18, sector 3, Bucuresti,Romania 

Serviciu Operare

TEL:    0213035824

            0213035854

            0213035823

FAX:    0213035630

Email: [email protected]

3. sa completeze cererea tip pentru solicitarea inregistrarii ca PRE Cerere tip inregistrare PRE;

4. sa transmita aceasta cerere completata la CN TRANSELECTRICA SA / Directia Piete de Energie avand in anexa  :

documentele de referinta trimise:

·   prin posta la adresa CN TRANSELECTRICA –Directia Piete de Energie, Strada Olteni 2-4, sector 3,  CP 030786 in atentia Serviciului Piete Administrate

       Directia Piete de Energie/ Serviciu Piete Administrate   

        Tel. 021.3035722; 021.3035806;      

       Fax.021.3035847,

        e-mail: [email protected]

- copia licentei si conditiile asociate;

 transferul de responsabilitate a echilibrarii de la toti participantii la piata implicati; aceast transfer se face prin formularul tip transfer responsabilitate;

- specimene de semnatura ale reprezentantilor PRE;

- certificat de inregistrare fiscala (copie);

- banca si cont societate ( RON);

- scrisoare de garantie pentru parte responsabila cu echilibrarea;( PO Garantii);

- date de contact si disponibilitate in formularul tip date contact

- lista capacitatilor tuturor producatorilor/ consumatorilor (cumulate pentru consumatori) in formularul lista capacitati
- prognoza anuala de energie pentru toti consumatorii/ producatorii formatul tip prognoza anuala

Pentru a functiona pe piata de energie se semneaza si urmatoarele contracte

Contract de transport al energiei electrice  Tel.021.3035809,

e-mail:[email protected]

Contract de alocare de capacitate pe granita  Tel. 021.3035731 , 

e-mail:[email protected]

Contract de cogenerare  Tel.021.3035792, 

[email protected];

 

5. Sa semneze cu OMEPA conventia de masurare-insumare si sa atasaze o copie la cererea pentru solicitarea inregistrarii ca PRE;

6. Sa semneze si sa transmita la TRANSELECTRICA Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, 1 exemplar Participant si 1 exemplar  Transelectrica.

Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, exemplar participant

Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, exemplar Transelectrica .


7. Sa verifice pe site-ul www.transelectrica.ro si in Registru de PRE existenta sa ca PRE

8. Pentru inregistrare, retragerea si revocarea ca PRE la Piata de echilibrare trebuie consultata procedura operationala Inregistrarea, actualizarea, retragerea si revocarea unei PRE

9. Anexe la Procedura