Editor de Bunuri

Operator al pietei de echilibrare - Inregistrare PRE

 

Vă informăm că începând cu data de 01.07.2024 sunt aplicabile prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr. 127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor Ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei publicat în Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordin.

 

Pentru înregistrarea Părţii Responsabile cu Echilibrarea trebuie parcursi următorii paşi:

1. să  verifice că are o licenţă de producere, trading sau furnizare de energie electrică valabilă, dacă este cazul;

2. să se verifice că propriul cod EIC există, pe site-ul Transelectrica (//www.transelectrica.ro/web/tel/alocare-coduri-eic), in lista "Coduri alocate pentru participantii din Romania"

Cerere de alocare coduri EIC:

Pentru obţinerea codului EIC trebuie parcurse următoarele etape:
- se completeză formularul tip de acordare a codului EIC formular tip pentru alocare cod EIC;
- se trimite formularul tip completat prin fax 021 303 5630 sau scanată la adresa de e-mail: [email protected]
- se aşteptă raspunsul prin fax /e-mail cu codul EIC ce i-a fost alocat;

Contact

UNO-DEN, DIRECTIA OPERATIVA, Operatorul Pietei de Echilibrare

B-ul Hristo Botev,nr 16-18, sector 3, Bucuresti,Romania 

Serviciu Operare

TEL:    0213035824

            0213035854

            0213035823

FAX:    0213035630

Email: [email protected]

3. să completeze cererea tip pentru solicitarea înregistrării ca PRE;

4. să transmită această cerere completată la CN TRANSELECTRICA SA / Direcţia Pieţe de Energie având în anexă  :

documentele de referintă trimise:

·   prin poştă la adresa CN TRANSELECTRICA –Directia Pieţe de Energie, Strada Olteni 2-4, sector 3,  CP 030786 in atenţia Serviciului Pieţe Administrate

       Direcţia Pieţe de Energie/ Serviciu Pieţe Administrate   

        Tel. 021.3035722; 021.3035806;      

       Fax.021.3035847,

        e-mail: [email protected]

- copia licenţei şi condiţiile asociate, dacă este cazul;

 transferul de responsabilitate a echilibrării de la toţi participanţii la piaţa implicaţi

- specimene de semnatură ale reprezentanţilor PRE;

- certificat de înregistrare fiscală (copie);

- banca şi cont societate ( RON);

- scrisoare de garanţie bancară pentru partea responsabilă cu echilibrarea;  PO Garantii ;

- date de contact şi disponibilitate 

- lista capacitaţilor tuturor producatorilor/ consumatorilor (cumulate pentru consumatori) 
- prognoza anuală de energie pentru toţi consumatorii/ producătorii 

Pentru a funcţiona pe piaţa de energie electrică se semnează si urmatoarele contracte

Contract de transport al energiei electrice  Tel.021.3035809,

e-mail:[email protected]

Contract de alocare de capacitate pe graniţă  Tel. 021.3035731 , 

e-mail:[email protected]

Contract de cogenerare  Tel.021.3035792, 

[email protected];

 

5. Să semneze cu OMEPA conventia de măsurare-însumare şi să ataseze o copie la cererea pentru solicitarea înregistrarii ca PRE;

6. Să semneze şi să transmită la TRANSELECTRICA Convenţia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, 1 exemplar Participant si 1 exemplar  Transelectrica.

Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, exemplar participant

Conventia de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii, exemplar Transelectrica .


7. Sa verifice pe site-ul www.transelectrica.ro şi în Registru de PRE existenţa sa ca PRE

8. Pentru Înregistrare, retragerea şi revocarea ca PRE la Piaţa de echilibrare trebuie consultată procedura operaţională PO înregistrarea, actualizarea, retragerea si revocarea unei PRE

9.Pentru înregistrarea  ca PRE a participantului la piaţă responsabili de unități de producție de clasă C și D, care nu fac parte din UFR/GFR 

Convenţie privind managementul congestiilor în afara pieţei de echilibrare - Exemplar Transelectrica

Convenţie privind managementul congestiilor în afara pieţei de echilibrare - Exemplar Participant

* PO Stabilirea dezechilibrelor cantitative şi valorice ale părţilor responsabile cu echilibrarea, a redistribuirii veniturilor / costurilor provenite din echilibrarea sistemului şi a preţurilor finale unice, de deficit şi de excedent

Procedura Decontare PRE 2024

Anexe la procedura PRE 2024

 PO Plăţi