Asset Publisher

Anunț de recrutare - Inginer principal specialist - Serviciul Mentenanță - ST București

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Mentenanță, al Sucursalei de Transport Bucuresti, am demarat acțiunea de selecție internă / externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                              " INGINER PRINCIPAL SPECIALIST"

 

Responsabilități:

         · Raspunde de derularea contractului de mentenanta minora incheiat cu SMART SA (corespondenta cu

responsabilul SMART pentru contract, verificare/intocmire/vizare a documentatiilor de decontare a lucrarilor, verificare/vizare devize oferta si comenzi interne, verificarea si vizarea  planurilor de calitate si mediu, verificare si vizare programe detaliate de lucrari, intocmire dosare de receptie, eliberare garantii de buna executie, etc) . Urmareste situatia neconformitatilor aparute in instalatiile ST Bucuresti si intocmeste comenzi de remediere catre SMART.

         · Cunoasterea tipurilor de echipamente existente in statiile electrice, caracteristici si rolul lor in instalatii.

         · Cunoasterea schemelor monofilare ale statiilor electrice de transformare.

         · Cunoasterea normativelor de mentenanta si a fiselor tehnice privind revizia echipamentelor electrice din

statii si linii.

         · Cunoasterea Regulamentului de mentenanta preventiva la instalatiile si echipamentele din cadrul RET.

         · Participarea in comisiile de receptii lucrari de mentenanta minora si majora.

         · Participarea  la analiza ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare la licitatiile la care este numit membru in comisia de evaluare.

         · Urmareste si analizeaza evolutia parametrilor electrici ai transformatoarelor si autotransformatoarelor  de putere si al aparatajului electric din statii si retele,participa la masuratori profilactice ale echipamentelor de importanta majora din statii si retele electrice, ia si propune masuri pentru mentinerea acestora in parametrii conform normativelor in vigoare.

         · Urmareste si participa la desfasurarea de lucrari speciale de inlocuire, reabilitare, modernizare si testare ale echipamentelor electrice din statii si LEA 220-400kV.

 Cerințe:

· Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS în domeniul energetic / electroenergetic / electrotehnic;

· Experientă: minim 5 ani în sistemul energetic (inginer cu specializarea energetică, electroenergetică, electrotehnică ;

· Cunostințe de operare PC (WORD, EXCEL, AUTOCAD;

· Utilizarea programelor de întocmire / verificare devize(ex. DOCLib, WinDoc, etc.)

· Cunoașterea „Regulamentului general de manevre electrice de medie si înaltă tensiune„ ;

· Disponibilitate la deplasări în teren;

· Permis categoria B;

· Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

·  Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

· Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 02.03.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

· CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;

· Carte de identitate, copie;

· Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

 

După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;

Precizăm că angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Asset Publisher

#hide the portlet