Asset Publisher

Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest

Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
CN Transelectrica SA a inceput derularea proiectul „Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Tulcea Vest" cu sprijinul instrumentelor structurale

Bucuresti, 11.06.2013
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, derulează,incepand cu data de 03.07.2012, proiectul Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Tulcea Vest, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare incheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Valoarea totală a proiectului este de 143.775.890 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de maxim 28.070.091 lei.
Proiectul se implementează in orasul Tulcea, judeţul Tulcea, pe o durată de 36 luni si 15 zile şi este incadrat in axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării in contextul combaterii schimbărilor climatice, operaţiunea Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie partea de transport . Obiectivul proiectului este creşterea gradului de eficienţă energetică şi de siguranţa in funcţionare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea staţiei electrice de transformare şi conexiuni de inaltă tensiune 400/110/20 k V Tulcea Vest, in contextul combaterii schimbărilor climatice.
Transelectrica este Operatorul de Transport şi de Sistem din Romania, care gestionează, operează, intreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 80 staţii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 35.000 MVA şi 9.028 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate in gestiunea a 8 sucursale de transport.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană contact: Iulia Doina Simionescu Panait
Funcţie: Manager Financiar Accesare Fonduri Europene
Tel. 021.3035735, Fax: 021 3035660, e-mail: iulia.simionescu@transelectrica.ro


Asset Publisher

Media

Contact Office Image and Relationship with the media: 021/30 35 826

Press Releases

Title Date citeste
PRESS NOTIFICATION 03-12-2012 Read all
Regional reunion of great electricity networks CIGRE in Sibiu 10-10-2012 Read all
Regional reunion of great electricity networks CIGRE in Sibiu 10-10-2012 Read all
On May 3rd, 2012 Co. Transelectrica - Transmission and System Operator of Romania commissioned its 80th transmission substation, namely the 400/110 kV Rahman 07-05-2012 Read all
PRESS NOTIFICATION 26-02-2012 Read all
Romania formally expressed the interest to join the project for coupling the Czech, Slovak and Hungarian electricity markets 20-12-2011 Read all
Transelectrica is initiating a new project to increase the interconnection capacity between Romania and Serbia - the 400 kV double circuit OHL Resita–Panchevo 31-10-2011 Read all
Transelectrica is celebrating five years since the first transacting day of the shares that the Company issued on the regulated market 06-09-2011 Read all
The managerial team of Transelectrica received a visit of Company Moldelectrica from the Republic of Moldova 28-08-2011 Read all
Transelectrica has received the visit of the friendship parliamentary group Sweden - Romania 23-05-2011 Read all
Transelectrica has officially inaugurated the 400 kV substation Tariverde from Constanta County 18-05-2011 Read all
Mr. HORIA HAHAIANU is the new Director General of Transelectrica 11-05-2011 Read all
The international Symposium Protection of the critical power infrastructure - Energy-communications inter-dependencies and dependencies. 18-04-2011 Read all
From 2