Editor de Bunuri

Hotararile Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor nr 42/05.09.2018 si 44/05.09.2018

Hotararile Cimisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor nr 42/05.09.2018 si 44/05.09.2018 privind expropierea de interes national "LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr in statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba"- aprobata prin HG 330/2018


Editor de Bunuri

#hide the portlet