Editor de Bunuri

8. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Echilibrare si STS

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Informaţii relevante necesare pentru participanţii la Piaţa de Echilibrare
CM Anexa 5.7
- înregistrare
- retragere, revocare, suspendare
- reguli de participare/drepturi/responsabilităţi
- proceduri specifice
Piata de Electricitate
2 Banda disponibilă pentru reglajul secundar, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare CC 15.3.3.2 b) Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
3 Cantitatea totală de energie de echilibrare selectată (angajată) în fiecare interval de dispecerizare pentru echilibrarea sistemului
CC 15.3.3.3 a)
-separat pe tip de reglaj şi sens Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
4 Tranzactii angajate pe PE Ord. 31/2018 -valori orare, separat pentru fiecare PPE, tip de reglaj şi sens Tranzactiile angajate pentru managementul congestiilor sunt marcate cu „CMNG", iar tranzactiile virtuale sunt marcate cu „Virtual"
Arhiva
6 Rezerva orară prognozată de OTS, adică diferenţa dintre producţia disponibilă programată şi suma dintre sarcina prognozată şi exportul net
GGP 1.5
- valori orare Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
7 Cantitatea de energie de echilibrare disponibilă corespunzătoare reglajului terţiar rapid şi lent, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare. - valori orare Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
8 Cantitatea totală de energie de echilibrare selectată în fiecare interval de dispecerizare pentru managementul congestiilor interne
CC 15.3.3.3 b)
- separat pe tip de reglaj şi sens Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
9 Tranzactii definitive pe PE Ord. 31/2018 - valori orare, separat pentru fiecare PPE, tip de reglaj şi sens Tranzactiile definitive pentru managementul congestiilor sunt marcate cu „CMNG", iar tranzactiile inlocuitoare cu „Inlocuitoare"
Arhiva
10 Preţurile marginale corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, respectiv reducere de putere
CC 15.3.3.3 c)
Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
11 Preţurile minime, maxime, medii pentru energia de echilibrare selectată, pentru fiecare interval de dispecerizare
CC 15.3.3.3 d)
- separat pe tip de reglaj şi sens Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
12 Volumul total al dezechilibrului SEN, în fiecare interval de dispecerizare.
Dezechilibrul Sistemului pe fiecare Interval de Dispecerizare se va determina astfel: .
a) cantitatea agregata corespunzatoare Creşterii de Putere care a fost livrată în acest Interval de Dispecerizare;.
b) minus cantitatea agregata corespunzatoare Reducerii de Putere care a fost livrată în acest Interval de Dispecerizare;.
c) plus suma Abaterilor Neplanificate cu toate Partile Externe Interconectate.
13 Consumul naţional total de energie electrică corespunzător notificărilor fizice ale PRE
CC 15.3.2.3 b i)
Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
14 Informatii relevante necesare pentru participantii la piata de Servicii Tehnologice de Sistem - înregistrare
- retragere, revocare, suspendare
- reguli de participare/ drepturi/ responsabilităţi
- proceduri specifice
Piata STS
15 Cantitatea de servicii tehnologice de sistem şi de pierderi tehnice în RET necesare conform reglementărilor în vigoare - pe tip de rezerva, zi, interval de tranzacţionare Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare
CPT
Arhiva CPT
16 Cantitatea de servicii tehnologice de sistem şi de pierderi tehnice în RET, necesar a fi achiziţionata în regim concurenţial de către OTS
CC 15.3.4.3 a)
- pe tip de rezervă, zi, interval de tranzacţionare STS licitatii
Arhiva STS licitatii
CPT
Arhiva CPT
17 Cantitatea de servicii de sistem tehnologice şi de pierderi tehnice în RET achiziţionate în regim concurenţial şi reglementat de către OTS
CC 15.3.4.3 b)
- cantitate pe tip de rezerva, zi, interval de tranzacţionare, participant
- preţuri
STS
Arhiva STS
STS licitatii
Arhiva STS licitatii
CPT
Arhiva CPT
18 Rezerva neasigurata fata de necesarul OTS, separat pentru reglaj secundar, terţiar rapid şi terţiar lent, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor pentru ziua de livrare - pe tip de rezerva, zi, interval de tranzactionare STS
19 Informaţii rezultate în urma monitorizării funcţionării Pieţei de Echilibrare - Observaţii generale
- Date de balanţă producţie-consum (puterea medie produsă, consumul brut intern realizat, abaterea medie pătratică lunară a notificărilor şi prognozei fată de consumul realizat)
- Energie totală utilizată pentru echilibrarea sistemului (energie, putere medie, procent din consumul intern brut)
- Costul/Venitul energiei tranzacţionate pe PE
- Energia totală utilizată pe PZU (energie, putere medie, procent din consumul intern brut)
- Cantităţi selectate / livrate şi preţuri pe tip de reglaj
- Indicatori specifici de monitorizare (C1, C3, HHI, NPS)
Rapoarte Lunare
Ofertele si Tranzacţiile participanţilor la PE, conform prevederilor Ord. ANRE 33/2012, Art.4 si Ord. ANRE 60/2013, Art.7
Analize Analiza "Costuri suplimentare pe Piata de Echilibrare" Actualizat la 22.12.2017 si Analiza PE impact Ordin ANRE nr. 31/2018
20 Informatii rezultate în urma monitorizării funcţionării Pieţei Serviciilor Tehnologice de Sistem - Observaţii generale
- Pe tip de rezervă (reglaj secundar la vârf/ în afara vârfului de consum, RTR, RTL, Pierderi în reţea, Rezerva de capacitate): Cantităţi (Solicitate, Contractate, Realizate, Nerealizate), Energii de reglaj disponibile (med, max, min), Preţuri medii, penalizări şi costuri, Indicatori Specifici (C1, C3, HHI).
Rapoarte lunare
21 Reduceri de putere pe PE la UD care beneficiaza de dispecerizare cu prioritate conform prevederilor Ord. 33/2012, Ord. 60/2013 si Ord. 31/2018 Motivul reducerii, puterea redusa, numele producatorului si locatia UD respective
22 Preturile energiei de deficit si de excedent pe piata de echilibrare, estimate pe baza selectiilor Valori orare

Rapoarte zilnice- Piata de Echilibrare

A se vedea fisierul excel si arhiva

Date publicate incepand cu 01.04.2013.

Valorile oficiale, utilizate pentru calculele de decontare, sunt cele publicate pe site-ul OPCOM

23 Situatia rezervelor tehnologice de sistem calificate - separat pentru grupuri termo si hidro
24 Portofolii Portofolii Portofolii
Arhiva
25 Limite de prețuri din ofertele zilnice - Interval de tranzactionare Limite de preturi
Arhiva
26 Oferte pe PE valori orare, separat pentru fiecare PPE Oferte zilnice
Oferte Fixe
Arhiva