Afișare Conținut Web

Norme / metodologii asociate regulamentului

Code

EU documents

ENTSO-E documents

workshops

 

1. Decizia ANRE nr. 1486 din 12.09.2018 pentru aprobarea CGMM-SOGL

2. Decizia ANRE nr. 1487 din 12.09.2018 pentru aprobarea blocurilor RFP pentru Zona Sincrona Europa Continentala - SOGL

Propunerea tuturor OTS pentru determinarea blocurilor RFP pentru zona sincronă Europa Continentală

SEN reprezintă un bloc de reglaj independent și distinct (având o singură arie de reglaj și o singură arie de monitorizare) care este condus de un singur OTS – CNTEE Transelectrica SA – denumit OTS – TEL.

Propunerea de mai sus descrie procesul de conducere cu respectarea Regulamentului European nr. 1485/2017.

3. Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind cerințele organizaționale cheie, rolurile și responsabilitățile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 1/16.01.2019

KORRR (var. ENG)