Editor de Bunuri

3. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Calculul Capacitatilor de Transport

Legenda:
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Descrierea generală a metodelor utilizate în diferite circumstanţe pentru rezolvarea congestiilor şi maximizarea capacităţii de interconexiune oferită pe piaţă.
Procedura în baza căreia se calculează TTC, NTC, TRM şi procedura utilizată pentru determinarea ATC pentru diferite perioade de alocare.
CM Art.15 Aln.2,
CM Anexa 5.1, 5.2, 5.3
Metodologie pentru determinarea şi armonizarea capacităţilor nete de interconexiune (NTC)
Aviz ANRE
Schema logică pentru calculul capacităţii de interconexiune pentru perioadele specifice de calcul, luând în considerare caracteristicile electrice şi fizice ale reţelei
P.O.Alocarea capacităţii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine>

Memorandumurile de înţelegere cu OTS vecini

Regulile de alocare

P.O. Definirea situaţiilor de urgenţă pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restricţiona dreptul articipanţilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigată în cazul licitaţiilor şi modificarea operativa a graficelor de schimb notificate

Proceduri - piata alocare
Contractul cadru de alocare ATC Contract cadru
P.O. Suspendarea Pieţei Angro de Energie Electrică Proceduri - Piata de Echilibrare
2 O descriere a motivelor şi efectelor oricărei acţiuni corective luate de OTS pentru rezolvarea problemelor de reţea sau de sistem cu impact asupra tranzacţiilor transfrontaliere (inclusiv reducerea drepturilor de utilizare a capacitatilor alocate anterior) CM Anexa 5.5 h), GGP 2.14 - orar Actualizat la 22.02.2012
Reduceri 2012