Editor de Bunuri

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Catalin-Andrei DASCĂL Președinte CS 22-12-2022 21-06-2023
2 Teodor ATANASIU Membru CS provizoriu 22-12-2022 21-06-2023
3 Costin-Mihai PĂUN Membru CS provizoriu 22-12-2022 21-06-2023
4 Alexandru-Cristian VASILESCU Membru CS provizoriu 22-12-2022 21-06-2023
5 Gheorghe STERP VINGĂRZAN Membru CS provizoriu 22-12-2022 21-06-2023
6 Luminiţa ZEZEANU Membru CS provizoriu 22-12-2022 21-06-2023
7 Virgil Dumitru ORLANDEA Membru CS provizoriu 22-12-2022 21-06-2023

Afișare Conținut Web

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, trebuie sa declare în mod formal, daca este independent, precum și ori de câte ori intervine o schimbare în statutul său, arătând motivele pentru care se consideră independent.

Contract de Mandat

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Editor de Bunuri

Comitetul de nominalizare si remunerare

 • Alexandru-Cristian VASILESCU - președinte 
 • Gheorghe STERP VINGĂRZAN
 • Costin-Mihai PĂUN
 • Dumitru-Virgil ORLANDEA
 • Cătălin-Andrei DASCĂL

Editor de Bunuri

Comitetul de audit

 • Luminiţa ZEZEANU - președinte
 • Teodor ATANASIU
 • Gheorghe STERP VINGĂRZAN
 • Cătălin-Andrei DASCĂL
 • Costin-Mihai PĂUN

 


Editor de Bunuri

Comitetul de securitate energetica

 • Costin-Mihai PĂUN - președinte
 • Alexandru-Cristian VASILESCU
 • Luminiţa ZEZEANU
 • Teodor ATANASIU
 • Dumitru Virgil ORLANDEA